بیمه آتش سوزی رشته ای از بیمه نامه های اموال می باشد. خطرات اصلی تحت پوشش در این بیمه نامه آتش سوزی، صاعقه و انفجار است. خطرات زلزله و آتشفشان، سیل و طغیان آب، ترکیدگی لوله های آب، ضایعات ناشی از ذوب برف و آب باران، ریزش سقف ناشی از سنگینی برف، طوفان و گردباد ، رانش زمین ، شکست شیشه و … به عنوان خطرات اضافی قابل ارائه می باشد.

انواع بیمه نامه های ذیل در این رشته ارائه می گردد:

۱- بیمه آتش سوزی منازل مسکونی:

شامل ساختمان- اثاثیه- تاسیسات و مشاعات. بیمه گزار می توان علاوه بر خطرات مذکور ، ریزش چاه ، مسئولیت مالی در قبال همسایگان و سرقت با شکست حرز اموال و اثاثه خود را نیز تحت پوشش قرار دهد.

۲- بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی:

نظیر ادارات ، بیمارستان ها، سازمان ها، مراکز تجاری ، فرهنگی ، آموزشی ، اقامتی ، تفریحی ، فروشگاه ها و … . در این نوع بیمه نامه بیمه گزار جهت حفظ اموال خود علاوه بر خطرات مذکور می تواند پوشش سرقت با شکست حرز، آشوب ، بلوا و مسئولیت مالی در قبال همسایگان را نیز اخذ نماید.

۳ – بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی:

شامل همه کارخانه ها وکارگاه های فعال درامر تولید می گردد. با توجه به ماهیت فعالیت واحدهای صنعتی علاوه بر خطرات یاد شده به بیمه گزار توصیه می گردد پوشش های انفجار و دفرمه شدن ظروف تحت فشار، ریزش مواد مذاب ، وقفه در تولید و فعالیت ، برداشت ضایعات در زمان خسارت از محل مورد بیمه را نیز خریداری نماید.

۴- بیمه نامه های تمام خطر اموال :

مربوط به پروژه های بزرگ با سرمایه و ریسک بالا می باشد که از اموال بیمه گذار و محل مورد بیمه در قبال کلیه خسارت های وارده حمایت و حفاظت می کند (با توجه به شرایط بیمه نامه و استثناهای استاندارد).

۵ – بیمه آتش سوزی انبارهای عمومی و اختصاصی صاحبان کالا :

نظیر انبارهای حاشیه شهرهای بزرگ ، انبارهای گمرک و انبارهای اختصاصی نگهداری کالا.

۶ – بیمه آتش سوزی مرهونات بانکی :

شامل افراد یا شرکت هائی می شود که ملک خود را برای دریافت تسهیلات از بانکها و یا موسسات مالی به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار می دهند.

انواع‌ شرایط بیمه‌نامه‌های‌ آتش‌ سوزی :‌‌

۱ – بیمه آتش سوزی اظهارنامه ای مخصوص انبارها ی نگهداری کالا

۲ – بیمه آتش سوزی بر اساس ارزش فرست لاس( First Loss )

۳ – بیمه آتش سوزی به شرط جایگزینی نو ۴ – بیمه آتش سوزی به ارزش توافقی

۵ – بیمه آتش سوزی با سرمایه ثابت و قطعی ۶ – بیمه آتش سوزی عدم النفع

خطرات‌ تحت‌ پوشش‌ در بیمه‌نامه‌ آتش‌ سوزی‌‌ :

– خسارات‌ مستقیم‌ ناشی‌ از حریق‌، صاعقه‌، انفجار.

– خسارات‌ و هزینه‌های‌ ناشی‌ از اقدامات‌ لازم‌ که‌ به‌ منظور جلوگیری‌ از توسعه‌ خسارت صورت می گیرد.

– خسارات‌ و هزینه‌ ناشی‌ از نقل‌ مکان‌ ضروری‌ مورد بیمه‌ به‌ منظور نجات‌ آن از خطرات‌ بیمه‌ شده‌.

وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه:

در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است:

۱٫حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید.

۲٫حداکثر ظرف ۱۰ روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه، فهرست اشیاء نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال دارد.

۳٫ برای جلوگیری ازتوسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد.

۴٫ بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.

۵٫ضمن همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه را در اختیار بیمه گر قرار دهد.

وظایف بیمه گر در صورت وقوع حادثه:

بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند به وسیله آنها حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد، اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید.