بیمه آتش سوزی و پاسخ به چند سوال

در این نوشته به سوالاتی در مورد بیمه آتش سوزی پاسخ خواهیم داد.

اگر در اثر آتش سوزی، به ماشین آلات خسارت وارد شود، این خسارت چگونه قابل پرداخت است؟ آیا می توان آنها را با ماشینهای نو جایگزین کرد؟

در صورتیکه بیمه نامه با شرط تعویض کهنه با نو قید شده باشد، امکان اینگونه تعویض وجود دارد. زیرا همانطور که گفتیم، تمامی خسارات بر مبنای شرایط بیمه نامه پرداخت می گردد.

در پرداخت خسارت لوازم منزل که در آتش سوزی از بین رفته اند، نرخ تورم آن وسایل نیز لحاظ می شود؟

پرداختها در بیمه آتش سوزی بر اساس قیمت جایگزینی است. بنابراین بطور غیر مستقیم نرخ تورم نیز در آن لحاظ شده است.

در صورتیکه بیمه گذار اموال بیمه شده را از محل بیمه خارج کند، شرایط بیمه به چه صورت خواهد شد؟

اموال بیمه شده تنها در صورتی که در محل بیمه شده باشند، پوشش بیمه ای دارند و در غیر اینصورت از پوشش بیمه خارج هستند.

 

آیا اگر در اثر صاعقه، ماشین آلات الکترونیکی و یا لوازم برقی آسیب ببینند،تحت پوشش بیمه آتش سوزی می باشند؟

خیر، طبق قراردادهای معمول بیمه های آتش سوزی تنها خسارات وارد بر ساختمان قابل جبران است و نه وسایل موجود درآن.

 

در صورت تغییر مالکیت مورد بیمه، تکلیف بیمه نامه به چه صورت خواهد بود؟

با انتقال مالکیت اموال بیمه شده ،کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به مالک جدید منتقل می شود البته مشروط بر اینکه بیمه گر با صدور الحاقیه موافقت خود را اعلام کرده باشد. موافقت بیمه گر بدین لحاظ مهم است که ممکن است با تغییر بیمه گذار خطرات اخلاقی ناشی از شخصیت او تشدید شود و بیمه گر به همین دلیل بخواهد حق بیمه بیشتری دریافت نماید و حتی ممکن است پس از ارزیابی ریسک به این نتیجه برسد که بیمه نامه را فسخ کند.

 

برای پیوستن به صفحه اینستاگرام ما اینجا کلیک کنید.

برای مطالعه مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید.

Leave a Reply