بیمه‌ مسافرتی عبارت است از پوشش صدمات بدنی و بیماری بیمه‌شده که پس از شروع سفر به خارج  بروز کرده و یا عارضه ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی که ابتلا به آن یا آغاز آن، پس از شروع سفر به خارج بوده و موجب درخواست امداد از طرف بیمه‌شده یا نمایندگان او شود .

مهم‌ترین مزایای این بیمه‌نامه عبارت‌اند از:
۱– هزینه‌های پزشکی و بستری در بیمارستان خارج از کشور؛
۲- جابه‌جایی یا بازگرداندن بیمه‌شده به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه؛
۳- پرداخت هزینه‌های فوریت دندان‌پزشکی؛
۴-بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه‌شده به کشور؛
۵- بازگرداندن جسد متوفی؛
۶- سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده؛
۷- بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده؛
۸- تحویل دارو؛
۹- ارسال پیام و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری؛
۱۰- حواله تضمین وجوه نقد؛
۱۱- حواله وجوه نقد؛
۱۲- فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور؛
۱۳- معاضدت حقوقی؛
۱۴- جبران خسارت فقدان بارتحویلی به هواپیما؛
۱۵- جبران خسارت تأخیر در ورود بار همراه مسافر؛
۱۶- یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی؛
۱۷- پوشش تأخیر در حرکت.

شرایط عمومی

الف- تعاریف

۱- بیمه شده: همان بیمه گذار بوده و عبارتست از دارنده بیمه نامه معتبر مسافرتی صادره از سوی شرکت بیمه سینا

۲- اعضای بلافصل خانواده:‌ شامل همسر، فرزندان (دارای سن ۱۸ سال یا کمتر )، والدین و یا هر شخص همراه بیمه‌گذار که به صورت دایم با بیمه گذار زندگی می‌کنند.

۳- کشور محل اقامت: همان محل اقامت دایم و یا سکونت بیمه گذاراست که در این بیمه نامه، کشور ایران می‌باشد.

۴- بیماری: هر گونه تغییر در سلامتی بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه است که قانوناً‌ توسط یک پزشک تشخیص و تأیید شده و شامل هیچ یک از دو گروه زیر نباشد:

۱-۴- بیماری مادرزادی: که در نتیجه عوامل ارثی یا عوارض دوران بارداری به هنگام تولد وجود داشته است.

۲-۴- بیماری قبلی:‌ که بیمه شده پیش از اخذ بیمه نامه به آن مبتلا بوده است.

۵- بیماری حاد: هر گونه تغییر در سلامتی بیمه شده که نیازمند بستری شدن در بیمارستان بوده و بنا به نظر گروه پزشکی شرکت کمک رسان، بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه‌ریزی شده بازداشته و یا اینکه با خطر مرگ وی همراه باشد.

۶- صدمات جسمانی:‌ عارضه پزشکی است که به واسطه یک عامل ناگهانی، قهری و خارج از اراده و کنترل بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه پدید آمده باشد.

۷- صدمات جسمانی حاد:‌ صدماتی که بنا به نظر گروه پزشکی شرکت کمک رسان، بیمه‌گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه‌ریزی شده بازداشته و یا اینکه با خطر مرگ وی همراه باشد.

۸- پوشش و گستره آن: شرکت کمک رسان بلافاصله مساعد‌ت‌های مذکور در فصل دوم بیمه‌نامه را به علت بیماری و حوادث ناگهانی ناشی از وقایع غیر قابل پیش بینی در طول سفر بیمه‌گذار و در خارج از کشور محل اقامت وی به بیمه گذار ارایه خواهد نمود، مشروط بر آنکه بیماری یا حادثه مذکور خارج از حوزه جغرافیایی مشخص شده و نیز مدت سفر بیمه گذار مندرج در بیمه‌نامه (مدت اعتبار بیمه نامه) حادث نگردیده باشد.

پوشش این بیمه نامه پس از اتمام سفری که بیمه‌نامه به منظور انجام آن ابتیاع گردیده و یا ورود بیمه‌گذار به کشور محل اقامت خود، هر کدام زودتر واقع شود، ملغی می‌گردد.

تذکر: بیمه نامه‌های دارای اعتبار طولانی مدت برای سفرهای متعدد، در هر سفر که متجاوز از ۹۲ روز متوالی نباشد معتبر خواهد بود.

خدمات کمک رسان در حین سفر

شرکت کمک رسان خدمات زیر را تنها به هنگام سفر بیمه‌گذار در خارج از کشور محل اقامت دائم وی ارایه خواهد نمود، مشروط بر اینکه مدت هر سفر از ۹۲ روز متوالی بیشتر نباشد.

الف: پوشش‌ها و مزایای شخصی

۱- هزینه‌های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور

در صورت بروز بیماری یا صدمات جسمی بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی شرکت کمک رسان هزینه‌های معمول متعارف، ضروری و معقول بستری شدن در بیمارستان، جراحی، معاینات پزشکی و داروی تجویزی از سوی پزشک بیمه گذار را، تا سقف مندرج در جدول ذیل تقبل خواهد نمود. گروه پزشکی شرکت کمک رسان برای نظارت بر ارایه درمان مناسب به بیمه‌گذار با مراکز درمانی و پزشکان معالج وی تماس‌های تلفنی لازم را برقرار خواهد نمود.

منطقه سفر

SHENGEN

GOLD

 

SHENGEN

 

WORLD WIDE

WORLDWIDE EXCLUDING USA/Canada & Japan

TRAVELSURE

GCC TRAVELSURE

سقف پوشش

۵۰  هزار یورو

۳۰ هزار یورو

۵۰ هزار یورو

۵۰ هزار یورو

۱۰هزار یورو

۱۰هزار یورو

فرانشیز:‌ ۲۵ یورو در هر مورد خسارت است (به استثنای صدمات جسمی و یا بستری شدن در بیمارستان بیش از ۲۴ ساعت).

۲- جابجایی یا بازگرداندن بیمه‌گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه

در صورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه گذار، شرکت کمک رسان نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود. با توجه به وضعیت یا وخامت حال بیمه‌گذار، گروه پزشکی شرکت کمک رسان در مورد مرکز درمانی که باید بیمه‌گذار به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم‌گیری خواهد نمود. سپس گروه پزشکی شرکت کمک رسان طی تماس‌های تلفنی لازم با مراکز درمانی و پزشکان معالج بیمه گذار در مورد انتقال یا بازگرداندن وی با مناسب‌ترین وسیله، تصمیم‌گیری می‌نماید. در مورد حوادث جزیی و یا بیماری‌هایی که به صورت سرپایی مداوا می‌شوند و به نظر گروه پزشکی شرکت کمک رسان بازگشت بیمه گذار به کشورش ضروری نباشد، انتقال وی به مکانی که کمک‌های پزشکی کافی در دسترس باشد،‌ به وسیله آمبولانس یا سایر وسایط نقلیه انجام خواهد گردید.

۳- مراقبت‌های فوریتی دندانپزشکی

در صورت ضرورت، خدمات کمک رسان موارد فوریتی دندانپزشکی را نیز تا سقف ۴۰۰ یورو شامل می‌گردد. فرانشیز هر مورد خسارت دندانپزشکی برابر ۲۵ یورو است.

این هزینه‌ها به معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می‌گردد.

۴- بازگرداندن عضو بلافصل خانواده بیمه‌گذار

در صورت فوت یا بستری شدن بیمه گذار در بیمارستان به علت بیماری یا حادثه ناگهانی به مدتی بیش از ده روز، شرکت کمک رسان هزینه‌های بازگشت یک عضو بلافصل خانواده بیمه گذار را که در زمان بروز بیماری یا حادثه همراه وی بوده است و کشور محل اقامت دائم وی همان کشور بیمه گذار باشد و مشروط به این که فرد مذکور قادر به مسافرت با وسیله شخصی یا وسیله نقلیه مورد استفاده در سفر اولیه نباشد، تقبل خواهد کرد.

۵- بازگرداندن جسد متوفی

در صورت فوت بیمه گذار، شرکت کمک رسان تمهیدات لازم را برای انتقال و بازگرداندن جسد وی اتخاذ نموده و هزینه‌های مربوط به انتقال جسد بیمه گذار به محل خاک سپاری یا مراسم ترحیم در کشور محل اقامت دایم وی را تقبل می‌نماید.

تبصره: پرداخت هزینه‌ها‌ی مربوط به خاک سپاری یا مراسم ترحیم از این پوشش مستثنی می‌باشد.

۶- سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده

 در صورتی که بیمه گذار به علت حوادث یا بیماری مشمول این بیمه نامه، بیشتر از ۱۰ روز در بیمارستان بستری شود،‌ شرکت کمک رسان مخارج انتقال یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه گذار، از جمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف ۸۵ یورو برای هر روز، حداکثر به مدت ۱۰ روز و تا (مبلغ ۸۵۰ یورو) را پرداخت خواهد نمود.

۷- بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده

هنگامی که بیمه گذار به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده (تا بستگان درجه دوم) خود ناچار به توقف سفر شود، چنانچه وی قادر به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه‌ای که برای سفر اجاره شده است، نباشد، شرکت کمک رسان هزینه سفر او به کشور محل اقامتش را پرداخت خواهد نمود.

بیمه گذار موظف است دلیل؛ اسناد یا گواهی‌هایی که موجب توقف سفر وی شده است(گواهی فوت) را به شرکت کمک رسان ارایه نماید.

۸- تحویل دارو

شرکت کمک رسان هزینه‌های ارسال اضطراری دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بیمه‌گذار را، در صورتی که توسط پزشک معالج وی، حتی پیش از سفر تجویز شده باشد پرداخت خواهد نمود.

۹ – ارسال پیام‌ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری

شرکت کمک رسان مسئولیت‌ ارسال پیام‌های اضطراری بیمه گذار را در ارتباط با حوادث مشمول پوشش این      بیمه نامه بر عهده خواهد گرفت. به تقاضای بیمه گذار، شرکت کمک رسان، اطلاعات عمومی مراجع درمانی نظیر نام پزشکان، متخصصین، دندانپزشکان یا پیراپزشکان نزدیک به محل، نشانی بیمارستان‌ها، مراکز پزشکی، داروخانه‌ها و آمبولانس‌ها را به استثنای مراکز تشخیصی – درمانی، در اختیار بیمه گذار قرار خواهد داد.

۱۰- حواله تضمینی وجوه نقد

شرکت کمک رسان وجوه مربوط به هر نوع وثیقه قانونی را از جانب بیمه گذار تا سقف حداکثر ۸۵۰ یورو حواله خواهد نمود. بیمه گذار می‌بایست مبلغ مورد تقاضا را از قبل در دفاتر رسمی شرکت کمک رسان در ایران، به صورت چک بانکی، حواله یا پول نقد سپرده گذاری نماید.

۱۱- حواله وجه نقد

چنانچه بیمه گذار در طول مسافرت به خارج از کشور در نتیجه سرقت، مفقود شدن بار، بیماری یا حادثه( که می‌تواند از طریق مدارک مربوطه نظیر رسید، تایید‌یه، شکواییه رسمی و … به اثبات برسد) پول نقد خود را از دست بدهد، شرکت کمک رسان به شرط سپرده گذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چک بانکی، حواله یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداکثر ۸۵۰ یورو اقدام خواهد نمود.

۱۲- فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج از کشور

 شرکت کمک رسان هزینه‌های لازم برای تهیه گذرنامه، گواهینامه رانندگی، شناسنامه‌المثنی و یا مدارک کنسولی مشابه را تا سقف ۲۰۰ یورو تقبل خواهد نمود.

۱۳- دفاع حقوقی

شرکت کمک رسان هزینه‌های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در خارج از کشور را تا سقف حداکثر ۱۵۰۰ یورو یا معادل آن (به ارز کشور محل دعوا) پوشش خواهد داد.

ب- پوشش‌های مربوط به بار همراه مسافر

پرداخت هزینه‌های مربوط به بار و مایملک شخصی بیمه گذاران مطابق فهرست(مندرج در بند ب) و بر اساس شرایط زیر ارائه خواهد گردید:

تذکر مهم

اصل تاییدیه حمل بار یا شکواییه موید فقدان یا حادثه برای بار در کلیه موارد می‌بایست به شرکت کمک رسان ارایه شود.

۱- جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما

در صورت فقدان بار توسط شرکت هواپیمایی حامل، شرکت کمک رسان علاوه بر خسارتی که حامل متعهد به پرداخت آن است، مابه التفاوت آن را تا سقف حداکثر ۲۱۰ یورو برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما، به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود. به همین منظور بیمه گذار باید فهرستی از مشخصات و محتویات،‌ از جمله قیمت و تاریخ خرید تخمینی هر قلم کالا و همچنین میزان خسارت پرداختی توسط شرکت حامل را به شرکت کمک رسان ارایه نماید. پرداخت خسارت بر اساس روش توصیه شده به وسیله سازمان‌های بین‌المللی حمل بار محاسبه خواهد شد.

حداقل زمان لازم برای مفقود دایم دانستن بار همراه مسافر، توسط شرکت حامل تعیین می‌شود و از ۲۱ روز کمتر نمی‌باشد. پول، جواهرات، کارت‌های اعتباری و نقدی و هرگونه سند از شمول این تعهد مستثنی می‌باشند.

۲- جبران خسارت تأخیر در ورود بار همراه مسافر

 در صورتی که بار همراه مسافر ثبت شده باشد، شرکت کمک رسان هزینه تأخیر در ورود بار همراه وی را مشروط به آن که شرکت هواپیمایی مربوط وابسته به یاتا باشد پس از گذشت حداقل ۶ ساعت تأخیر، برای خرید ملزومات اساسی و حداکثر تا سقف ۱۰۰ یورو پوشش می‌دهد.

در کلیه موارد، اسناد موید وقوع حادثه که به تایید شرکت هواپیمایی مربوطه رسیده باشد، می‌بایست منضم به درخواست خسارت بیمه گذار باشد.

۳- یافتن و ارسال بار و لوازم شخصی

شرکت کمک رسان راهنمایی‌هایی لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت یا فقدان بار و لوازم شخصی را به بیمه گذار ارایه نموده و برای یافتن آن همکاری خواهد نمود.

در صورت یافته شدن لوازم مذکور، شرکت حمل کننده،‌انتقال آن را به مقصد مورد نظر بیمه‌گذار یا کشور محل اقامت وی بر عهده خواهد گرفت. در این صورت،‌ بیمه گذار متعهد به عودت خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار بر اساس این بیمه‌نامه خواهد بود.

پ- پوشش تأخیر در حرکت

در صورتی که وسیله نقلیه عمومی مورد استفاده بیمه گذار حداقل ۶ ساعت تأخیر حرکت داشته باشد، شرکت کمک رسان به شرط ارایه نسخه اصلی صورت حساب‌های مربوطه، هزینه‌های اضافی انجام شده به دلیل این تأخیر را (از قبیل هزینه‌های حمل و نقل، اقامت در هتل و همچنین غذا) تا سقف‌های مندرج در موارد زیر جبران خواهد نمود:

۱- در صورتی که تأخیر بیش از ۶ ساعت باشد، تا سقف ۴۵ یورو.

۲- در صورتی که تأخیر بیش از ۱۲ ساعت باشد، ۴۵ یورو اضافه بر بند ۱٫

 ۳- در صورتی که تأخیر بیش از ۱۸ ساعت باشد، ۴۵ یورو اضافه بربند۲٫

۴- در صورتی که تأخیر بیش از ۲۴ ساعت باشد، ۴۵ یورو اضافه بر بند ۳٫

حداکثر سقف تعهد بابت کلیه موارد فوق ۱۸۰ یورو می‌باشد. هر گونه تأخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌های مبداء و مقصد و یا شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد آن‌ها و همچنین تأخیر‌های مربوط به پروازهای چارتر و غیر عادی از این تعهد مستثنی می‌باشند.

شرایط و محدودیت‌های مربوط به بند پ (تأخیر در حرکت) عبارتند از:

۱- پیش از آنکه درخواست خسارتی به موجب این بخش از بیمه‌نامه مورد بررسی قرار گیرد. بیمه گذار می‌بایست تایید‌یه کتبی در مورد تاریخ و زمان حرکت و دلایل تأخیر را از شرکت حامل یا نمایندگان آن‌ها دریافت نماید.

۲- خسارت‌ها مربوط به این بخش از تعهدات از زمانی که به موجب تأییدیه رزرو جا برای حرکت بیمه گذار مقرر بوده است،‌ محاسبه خواهد گردید.

شرایط مسئولیت

۱- در صورت هر گونه ادعای خسارت، مسئولیت شرکت کمک رسان مشروط به این خواهد بود که بیمه گذار مدعی جبران غرامت یا برخوردار شدن از مزایای بیمه نامه پیش‌تر کلیه شرایط بیمه‌نامه را رعایت کرده و همچنان رعایت نماید.

۲- در صورت هر گونه ادعای خسارت تحت این بیمه‌نامه بیمه گذار باید:

الف- هرگونه تدابیر لازم برای به حداقل رساندن خسارت را اتخاذ نماید.

ب- ضمن تماس تلفنی در اسرع وقت با شرکت کمک رسان خسارت را اعلام و منافع مورد نیاز را مشخص نماید.

پ- کلیه اطلاعات مربوطه را در اختیار شرکت کمک رسان قرار دهد.

ت- از قبول هر گونه مسئولیت امتناع نماید.

۳- شرکت کمک رسان در قبال خسارت که جبران آن مشمول این بیمه نامه باشد لکن  بیمه نامه دیگری وجود داشته باشد که قبل از بیمه نامه حاضر صادر گردیده و همان خسارت را تحت پوشش قرار دهد.

۴- شرکت کمک رسان هزینه‌‌هایی را که از قبل تأیید ننموده و بابت آن پرونده خسارت با شماره پرونده مشخص تشکیل نداده باشد جبران نکرده و یا به منظور جبران مورد بررسی قرار نخواهد داد.

بیمه گذار از قبل از ارسال رسید‌های رسمی هزینه‌ها برای کمک رسان طی نامه‌ای به وی دلایل و شرایطی را که باعث شده است بیمه گذار در عوض دریافت مستقیم خدمات از کمک رسان، رأساً‌ هزینه‌هایی را از این بابت انجام دهد تشریح خواهد کرد.

استثنائات عمومی

به طور کلی موارد زیر از پوشش‌ها و مزایای این بیمه نامه مستثنی می‌باشند

۱-۱-۴- مواردی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه سوء نیت بیمه گذار، مشارکت وی در اقدامات جنایی یا ناشی از اعمال تقلب آمیز و یا بی توجهی و بی‌احتیاطی جدی وی، حاصل شده باشد. عواقب اقدامات بیمه گذار در وضعیت اختلال مشاعر و یا معالجات روانی نیز مشمول این پوشش نمی‌باشند.

۲-۱-۴- عوامل و بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله‌، رانش زمین، آتشفشان، طوفان‌های موسمی غیر طبیعی، سقوط اجسام از فضا، شهاب سنگ و به طور کلی هر گونه پدیده خارق‌العاده جوی، هوایی،‌ زمینی و یا مربوط به زمین شناسی.

۳-۱-۴- وقایع ناشی از تروریسم، نافرمانی یا آشوب‌های گروهی.

۴-۱-۴- وقایع یا اقدامات نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی در زمان صلح.

۵-۱-۴- جنگ، با اعلام یا بدون اعلام قبلی و هرگونه درگیری یا مداخله بین‌المللی با استفاده از زور و خشونت.

۶-۱-۴- موارد ناشی از انرژی و پرتوهای هسته‌ای.

۷-۱-۴- موارد ناشی از حضور بیمه گذار در شرط بندی، درگیری و نزاع، به استثنای دفاع مشروع و یا ضرورت.

۸-۱-۴- بیماری و یا صدمات جسمی که پیش از خسارت اعلام شده وجود داشته است.

۹-۱-۴- موارد ناشی از شرکت بیمه گذار در رقابت‌ها، ورزش‌ها و آزمایش‌های مقدماتی یا آموزشی.

۱۰-۱-۴- مبادرت به انجام ورزش زیر:

مسابقات اتومبیل رانی و موتور سواری به هر روش، مسابقه شکار بزرگ در خارج از قلمرو اروپا، غواصی زیر آب با استفاده از کپسول هوا، قایقرانی در آب‌های بین‌المللی با وسیله‌ای که برای حمل و نقل عمومی مسافر ساخته نشده است، اسب سواری، کوه نوردی، غارنوردی، مشت‌زنی، کشتی به هر شیوه، ورزش‌های رزمی، چتر‌بازی، بالون‌سواری، سقوط آزاد پرواز با هواپیمای فاقد موتور و به طور کلی هر گونه ورزش و تفریح که معمولاً خطرناک تلقی می‌گردد.

۱۱-۱-۴- حضور در رقابت‌ها و تورنمت‌هایی که به وسیله فدارسیون‌های ورزشی یا سازمان‌های مشابه برگزار می‌شوند.

۱۲-۱-۴- اسکی و یا سایر ورزش‌های مشابه زمستانی و تابستانی خطرناک.

۱۳-۱-۴- اشخاص مقیم دایم و یا دانشجویان خارج از ایران.

۱۴-۱-۴- استفاده از وسایل غیر مجاز ناوگان هوایی برای حمل و نقل عمومی مسافر و همچنین چرخ بال، به عنوان مسافر یاخدمه.

۱۵-۱-۴- حوادث ناشی از ریسک‌های شغلی بیمه گذار که طبق قانون به عنوان حوادث شغلی یا کار قلمداد می‌شوند.

۲-۴- علاوه بر استثنائات فوق، موارد زیر نیز خارج از شمول این بیمه‌نامه می‌باشد:

۱-۲-۴- خدماتی که راساً به وسیله بیمه‌گذار، بدون اطلاع و موافقت قبلی شرکت کمک رسان به استثنای موارد ضروری، انجام پذیرد. در موارد ضروری بیمه گذار باید اسناد و نسخه اصلی صورت حساب‌ها را به شرکت ارایه نماید.

۲-۲-۴- عوارض یا صدمات جسمی ناشی از بیماری‌های مزمن یا بیماری‌هایی که پیش از تاریخ شروع این   بیمه نامه وجود داشته است.

۳-۲-۴- مرگ ناشی از خودکشی و صدمات جسمی و عواقب ناشی از اقدام‌ به آن.

۴-۲-۴- موارد ناشی از بیماری‌ها و یا آسیب‌های ایجاد شده بر اثر مصرف ارادی الکل، دارو، مواد سمی، مواد مخدر یا داروهای فاقد نسخه پزشکی و همچنین هر گونه بیماری روانی یا عدم تعادل روحی.

۵-۲-۴- موارد ناشی از امتناع یا تأخیر بیمه گذار یا اشخاص مسئول وی در مراجعه به مراکز درمانی پیشنهاد شده توسط شرکت کمک رسان و مورد توافق بخش پزشکی آن.

۶-۲-۴- درمان‌های توانبخشی.

۷-۲-۴- پروتز، وسایل کمک ارتوپدی یا ارتودنسی و همچنین عینک.

۸- ۲-۴- موارد ناشی از حاملگی و زایمان و عوارض ناشی از آن و یا سقط جنین.

۹- ۲- ۴- موارد ناشی از باری که به خوبی بسته‌بندی یا شناسایی نشده و همچنین بار شکستنی و یا مواد فاسد شدنی.

۱۰-۲-۴- مساعدت یا جبران خسارت برای حوادث واقع شده در طول سفر، در هر یک از موارد زیر:

الف- پیش از شروع اعتبار بیمه نامه.

ب- با هدف انجام معالجات پزشکی.

ج- پس از تشخیص یک بیماری صعب‌العلاج.

۱۱-۲- ۴- هزینه‌هایی که در کشور محل اقامت بیمه‌گذار پیش آید، هزینه‌هایی که خارج از چارچوب این بیمه نامه انجام گیرد و در هر صورت، هزینه‌هایی که پس از انقضای تاریخ بیمه نامه و یا پس از گذشت ۹۲ روز از تاریخ شروع بیمه نامه، صرف نظر از مفاد بندهای ضمیمه یا مندرجات شرایط خصوصی بیمه نامه، توسط بیمه گذار انجام گردد.

۳-۴- شرکت کمک رسان در صورتی که به دلیل قوای قهریه نتواند هر یک از خدماتی را که به طور اخص در این بیمه نامه ذکر گردیده است به موقع اجرا بگذارد از مسئولیت مبرا می‌باشد.

شماره پرونده در مرکز کمک رسان     Ref. Number (given by SOS)

فرم اعلام خسارت                          Notification of claim

زمان دقیق سفر                             Original travel dates

مدت اعتبار                                      Duration of validity

شماره بیمه نامه                                          Policy No.

تاریخ تولد                                               Date of Birth

نام                                                                 Name

نام خانوادگی                                         Family Name

شماره تلفن یا فاکس جهت تماس ضروری        Contact(telephone, Fax Number)

کشور/ شهر محل وقوع حادثه و یا بیماری         County/City of Incidence

اعلام خسارت                                              Claim

شرح حادثه یا بیماری                                     Description

زمان وقوع حادثه                                 Date of incident

آیا تا کنون در خصوص این بیماری به پزشک مراجعه کرده‌اید؟ تاریخ مراجعه؟ Have you ever been treated for the same condition before? Date?

تاریخ اولین مراجعه به پزشک و یا بیمارستان    Date of first  visit to doctor or hospital

تاریخ ظهور علائم بیماری                 Date of onset of symptoms

تشخیص اولیه بیماری                            Initial Diagnosis

نام، شماره تلفن، نشانی دکتر معالج یا بیمارستانی که حادثه در آن به وقوع پیوست است.Name, telephone number, fax address of treating physician and/or hospital in the country of incidence

 تاریخ (روز- ساعت) گزارش وقوع حادثه و یا بیماری به مرکز تلفن شرکت کمک رسان Date, time when you reported the claim by telephone to SOS Alarm Center

 

 

برای مشاهده منبع این نوشته اینجا کلیک کنید.