بیمه های اتومبیل کدامند؟

در این نوشته به عنوان اولین نوشته درباره بیمه های اتومبیل ، به سوالاتی برای مقدمه ورود به بیمه اتومبیل پاسخ خواهیم داد.

چند نوع‌ بیمه‌ برای‌ اتومبیل‌ وجود دارد ؟

سه‌ نوع‌: ۱- بیمه‌بدنه‌ ۲- بیمه‌ شخص‌ ثالث‌ ۳- بیمه‌ حوادث ‌سرنشین‌.

بیمه ‌بدنه‌، خسارتهای‌ ناشی‌ از کدام‌ خطرها را جبران‌ می‌کند ؟

۱- آتش‌سوزی‌، انفجار و صاعقه‌

۲- سرقت ‌کلی‌ اتومبیل‌ و طبق‌ شرایط بیمه‌نامه‌، سرقت‌ لوازم ‌اضافی‌ و غیره‌

۳- واژگون‌ شدن‌ و تصادف‌ وسیله‌ نقلیه‌

۴- هزینه‌ ایاب‌ و ذهاب‌ ایامی‌ که‌ اتومبیل‌ برای‌ بازسازی‌ در تعمیرگاه‌ است‌.

بیمه‌ حوادث‌ سرنشین‌ در بیمه های اتومبیل چیست‌ ؟

هر شخصی‌ که‌ هنگام‌ حادثه‌، سرنشین‌ وسیله‌ نقلیه‌ بیمه‌شده‌ باشد اعم‌ از راننده‌ و سایر سرنشینان‌ و بر اثر حادثه ‌وسیله ‌نقلیه‌ بیمه‌شده‌ جان‌ خود را از کف ‌بدهد یا مصدوم‌ و مجروح ‌شود، بیمه‌گر باتوجه‌ به‌ شرایط بیمه‌، مبلغی‌ به‌عنوان‌ غرامت‌ به‌ بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ یا خود وی‌ پرداخت‌ خواهدکرد.

بیمه‌ شخص‌ ثالث‌، اجباری‌ است‌ یا اختیاری‌؟ و میزان‌ خسارت‌ پرداختی‌ چقدر است‌؟

قانون‌ بیمه‌ اجباری ‌مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه ‌موتوری‌ زمینی‌ در ایران‌، کلیه‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ را مسئول‌ جبران‌ خسارتهای‌ بدنی‌ و مالی ‌می‌داند که‌ بر اثر حوادث ‌وسایل‌ نقلیه‌ یا محصولات‌ آنها به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد می‌شود.

بنابراین‌، دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ مزبور موظفند مسئولیت‌ خود را بیمه‌ کنند. از آنجا که‌ میزان‌ خسارت‌ پرداختی‌ از بابت‌ بیمه‌ نامه‌ اجباری‌ ممکن‌ است‌ کافی‌ نباشد، مازاد بر آن‌ را شرکتهای‌ بیمه‌ به‌ صورت‌ اختیاری ‌بیمه ‌می‌کنند.

بیمه‌گذار چقدر فرصت‌ دارد تا وقوع ‌حادثه‌ منجر به‌ خسارت‌ را به‌ اطلاع‌ بیمه‌ گر برساند ؟

تا پنج ‌روز از تاریخ ‌اطلاع‌ خود از وقوع‌ حادثه‌، قبل‌ از اینکه ‌آثار حادثه‌ از میان‌ برود و بیمه‌گر بتواند کارشناس‌ خود را برای ‌ارزیابی‌ خسارت‌ و میزان‌ تعهد خود اعزام‌ کند.

در صورتی‌که ‌بیمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه ‌ارائه‌ کند چگونه‌ عمل‌ می‌شود ؟

طبق‌ ماده‌ ۱۲ قانون‌ بیمه‌، اگر ارائه‌ اطلاعات ‌نادرست‌ عمدی ‌باشد، بیمه‌نامه‌ باطل‌ است‌ و خسارت ‌پرداخت‌ نمی‌شود و حق‌ بیمه‌های‌ دریافتی‌ نیز قابل‌ استرداد نیست‌. در صورت ‌غیرعمدی‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق ‌بیمه‌ دریافتی‌ به‌ حق‌ بیمه‌ واقعی‌ پرداخت‌ می‌شود.

برای پیوستن به صفحه اینستاگرام ما اینجا کلیک کنید.

برای استعلام نرخ بیمه شخص ثالث اینجا کلیک کنید.

بیمه های اتومبیل بیمه سینا نمایندگی شمس کد 6150

Leave a Reply