در بیمه آتش سوزی ، خسارات ناشی از زلزله ، سیل و دزدی چگونه تحت پوشش قرار میگیرد؟

در مطالب قبلی در مورد بیمه آتش سوزی صحبت کردیم. در ادامه به چند مورد از پوششهای بیمه آتش سوزی از قبیل جبران خسارات ناشی از زلزله ، سیل و دزدی خواهیم پرداخت.

آیا خسارات ناشی از زلزله و یا سیل نیز می توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند؟

بله. همانطور که در مورد انواع خسارات تحت پوشش بیمه آتش سوزی گفتیم،این موارد را می توان با پرداخت حق بیمه اضافی و طبق شرایط قرارداد بیمه کرد.

خسارات ناشی از سیل به معنای هرگونه تغییر مسیر آب رودخانه و جریانهای آب در اثر طغیان یا ریزش باران و هر دوی آنها می باشد.

در بیمه خطر سیل بعضی از خسارات از پوشش بیمه مستثنی شده اند که مهمترین آنها عبارتند از خسارات ریزش و نشت ، خسارات وارد به حصارها و خسارت ناشی از جزرو مد.

خسارت ناشی از دزدی را چگونه می توانم بیمه کنم؟

بیمه نامه هایی که خطر دزدی با شکست حرز در آن تحت پوشش قرار گرفته باشد ، خسارات وارده در اثر فقدان یا خراب شدن اموال بیمه شده که ناشی از دزدی با شرط شکستن حرز باشد ، را به شرح ذیل جبران می نماید:
الف) پرداخت ارزش ریالی اشیاء مسروقه .
ب) پرداخت ارزش ریالی اشیا خراب شده (غیرقابل تعمیر)
ج) پرداخت مبلغ کاسته شده از ارزش اشیا خراب شده (قابل تعمیر)

موارد ذیل دزدی با شرط شکست حرز محسوب می گردد :
الف) بازکردن درب به وسیله کلید تقلبی یا هر وسیله دیگر
ب) ورود دزد به محل مورد بیمه با تهدید و عنف.
ج) ورود دزد به محل مورد بیمه از روی دیوارها ، پشت بام و یا حصارها.
دزدی در مـوقـع اغتشـاشات داخلــی و اعتصاب ، دزدی در مناطق جنگی ، دزدهایی که هنگام آتش سوزی ، انفجار ، سیل و زمین لرزه در محل مورد بیمه رخ می دهد و دزدی هایی که محل مورد بیمه خالی ازسکنه و فاقد نگهبان بوده شامل استثنائات می باشد و بیمه گر هیچ گونه مسؤولیتی در قبال آن ندارد.

برای پیوستن به صفحه اینستاگرام ما اینجا کلیک کنید.

Leave a Reply