در مورد بیمه نامه آتش سوزی

در مطلب گذشته در مورد بیمه نامه آتش سوزی اندکی صحبت کردیم. در این مطلب در ادامه به سایر موارد مرتبط با این بیمه میپردازیم.

چه عواملی در تعیین نرخ بیمه من در بیمه نامه آتش سوزی مؤثرند؟

عوامل بسیاری در تعیین این امر دخیلند، از آن جمله می توان به تلاش بیمه گذار در ایجاد شرایط مناسب جهت جلوگیری از ایجاد آتش سوزی و فراهم آوردن وسایل اطفاء حریق جهت کاهش خسارت در صورت وقوع حادثه اشاره کرد.سایر موارد مربوطه می تواند به این ترتیب ذکر شود:
– دوری یا نزدیکی به آتش نشانی،طبق قوانین iso فاصله تا ۵ مایل به ایستگاه آتش نشانی ،مشمول تخفیف در محاسبه نرخ بیمه می شوند.
– وجود مواد بالقوه آتش زا یا سریع الاشتعال در نزدیکی محل بیمه شده یا درون آن.

حق بیمه مربوط به بیمه نامه آتش سوزی انبارها،با توجه به متغیر بودن موجودی آنها،چگونه محاسبه می شود؟

معمولا جهت موجودی انبارها و با توجه به نوسان موجودی ها و همچنین پرداخت حق بیمه متناسب با موجودی ها، بیمه نامه به صورت اظهار نامه ای صادر می گردد. بر اساس شرایط این بیمه نامه ، بیمه گزار موظف می گردد در پایان هر ماه حداکثر موجودی مورد بیمه را طبق اسناد و دفاتر معتبر به بیمه گر اظهار نماید .

اگر شیء بیمه شده درون آتش بیفتد و دچار خسارت گردد، آیا مورد پوشش بیمه آتش سوزی قرار می گیرد؟

آتشی که در بیمه آتش سوزی مد نظر می باشد ، نوعی از سوختن است که در آن بر اثر شدت اکسیداسیون شعله بوجود می آید .

برای سوختن ، اجتماع سه عامل اکسیژن ، ماده سوختنی و حرارت ضروری است و در صورت قطع هر یک از سه عامل واکنش خاتمه می یابد . آتش سوزی هنگامی مصداق پیدا می کند که سوختن بطور ناخواسته در محلی نامناسب اتفاق بیفتد و یا شعله کنترل شده در اثر خارج شدن از حریم امن خود به اشیاء مجاور سرایت نموده و با بر جای گذاشتن آثار سوختگی ، ایجاد خسارت نماید.

چنانچه شیئی که بعنوان موجودی تحت پوشش بیمه بوده است و جبران خسارت وارد به آن در تعهد بیمه گر می باشد ، درون اجاق ، شومینه و یا … بیفتد و از بین برود ، خسارت وارد به آن قابل جبران نیست چرا که آتش از منبع حرارتی خود خارج نشده است ، بلکه جسم به درون جایگاه آتش افتاده است .

 

برای دنبال کردن صفحه اینستاگرام بیمه سینا نمایندگی شمس اینجا کلیک کنید.

Leave a Reply