آیا می‌توان بیمه را بدون نام صادر کرد؟

در پاسخ به پرسش بالا می‌توان گفت که بله، فقط در یک رشته یعنی بیمه حمل و نقل بیمه‌نامه را می‌توان بدون نام و به نام حامل صادر کرد.

در حمل و نقل به‌ویژه حمل و نقل دریائی کالا قبل از رسیدن به مقصد، ممکن است چند بار با مبادله اسناد و مدارک معامله شود. به همین دلیل، بیمه‌گر مجاز شده که بیمه‌نامه حامل صادر کند.

آخرین خریدار که بیمه‌نامه را به همراه سایر اسناد تجاری (فاکتور، گواهی مبدأ و بارنامه) در اختیار دارد ذی‌نفع قرارداد است و می‌‌تواند خسارت را دریافت کند.

ماده ۶ قانون بیمه در ایران، این موضوع را بدین‌گونه پیش‌بینی کرده است: ̎ هرکس بیمه می‌دهد، بیمه متعلق به خود او است مگر آن‌که در بیمه‌نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است، لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه‌نامه بدون ذکر اسم و به‌نام حامل تنظیم شود.”

 

برای مطالعه ی منبع این نوشته اینجا کلیک کنید.

برای مطالعه ی مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید.

Leave a Reply