بیمه نامه فرست لاس چیست؟

در چه مواردی بیمه‌نامه بر اساس فرست لاس (first loss) (اولین خسارت یا اولین آتش‌‌سوزی) صادر می‌شود؟

بیمه‌نامه فرست لاس در مواقعی که محاسبه کل ارزش مورد بیمه به‌طور دقیق مشکل یا امکان محاسبه ارزش کامل آن وجود ندارد صادر می‌شود.

بیمه‌نامه فرست لاس برای همین موارد صادر می‌شود. یعنی، مواقعی که بیمه‌گذار احساس می‌کند که نیازی ندارد کل اموال خود را در قبال خطر بیمه کند.

به عبارت دیگر، بیمه‌گذار پیش‌بینی می‌کند که امکان ورود خسارت کلی و کامل امکان ندارد (مانند سرقت)، یا این‌که بیمه‌گذار ممکن است ترجیح دهد که تنها بخشی از اموال خود را پوشش‌ دهد.

بیمه‌گر نیز، این نوع پوشش را برای همین موارد خاص صادر می‌کند.

حداکثر تعهد بیمه‌گر در این نوع بیمه‌نامه‌ها رقمی کمتر از ارزش مورد بیمه است و در بیمه‌نامه قید می‌شود.

این حداکثر را کارشناسان به‌نحوی تعیین می‌کنند که در بدترین حالت، خسارت وارده از رقم تعیین شده فراتر نرود. ولی حق بیمه بر اساس ارزش کل محاسبه و دریافت می‌شود.

از آن‌جا که تعهد بیمه‌گر کاهش می‌یابد، لذا تخفیف در حق بیمه برای بیمه‌گذار منظور می‌شود.

در بیمه‌نامه‌های فرست‌لاس، بیمه به کمتر از ارزش واقعی معنا ندارد (قاعده نسبی سرمایه قابل اعمال نیست).

 

برای مطالعه مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید.

برای مطالعه منبع این نوشته اینجا کلیک کنید.

Leave a Reply