بیمه آتش سوزی و پاسخ به چند سوال


در این نوشته به سوالاتی در مورد بیمه آتش سوزی پاسخ خواهیم داد. اگر در اثر آتش سوزی، به ماشین آلات خسارت وارد شود، این خسارت چگونه قابل پرداخت است؟ آیا می توان آنها را با ماشینهای نو جایگزین کرد؟ در صورتیکه بیمه نامه با شرط تعویض کهنه با نو قید شده باشد، امکان اینگونه تعویض...

در بیمه آتش سوزی ، خسارات ناشی از زلزله ، سیل و دزدی چگونه تحت پوشش قرار میگیرد؟


در مطالب قبلی در مورد بیمه آتش سوزی صحبت کردیم. در ادامه به چند مورد از پوششهای بیمه آتش سوزی از قبیل جبران خسارات ناشی از زلزله ، سیل و دزدی خواهیم پرداخت.آیا خسارات ناشی از زلزله و یا سیل نیز می توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند؟ بله. همانطور که در مورد انواع خسارات...

در مورد بیمه نامه آتش سوزی


در مطلب گذشته در مورد بیمه نامه آتش سوزی اندکی صحبت کردیم. در این مطلب در ادامه به سایر موارد مرتبط با این بیمه میپردازیم.چه عواملی در تعیین نرخ بیمه من در بیمه نامه آتش سوزی مؤثرند؟ عوامل بسیاری در تعیین این امر دخیلند، از آن جمله می توان به تلاش بیمه گذار در ایجاد...

بیمه آتش سوزی چیست؟


در این نوشته میخواهیم درباره یکی از زیر مجموعه های بیمه های اموال یعنی بیمه آتش سوزی صحبت کنیم.چه نوع حوادثی تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار می گیرند؟ خسارات‌ و زیانهای‌ ناشی‌ از وقوع‌ آتش‌ سوزی‌ که‌ به‌ اموال‌ مورد بیمه‌ وارد می‌ شود را بر آتش، انفجار، صاعقه و رعد و برق. البته...