قرارداد بیمه‌ چند نوع‌ شرایط دارد ؟

در این تاپیک شرایط قرارداد بیمه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

شرایط قرارداد بیمه به سه‌ نوع‌ زیر تقسیم بندی میگردند :

(۱) شرایط عمومی‌؛

(۲) شرایط خصوصی‌؛

(۳) شرایط ویژه‌

شرایط عمومی‌ ، شرایطی‌ است‌ که‌ برای‌ تمام‌ بیمه‌گذاران‌ یک‌ رشته‌ یکسان‌ است‌ و در پشت‌ بیمه‌ نامه‌ چاپ‌ می‌شود (مانند شرایط عمومی‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌، شرایط عمومی‌ بیمه‌ بدنه‌ اتومبیل‌ و …) ؛

شرایط خصوصی‌ ، مخصوص‌ یک‌ ‌، بیمه‌گذار معین‌ است‌ و مشخصات‌ بیمه‌گذار، موضوع‌ بیمه‌، حق‌ بیمه‌، خطرهای‌ بیمه‌شده‌، مدت‌ قرارداد (شروع‌ و خاتمه‌) و میزان‌ تعهد بیمه‌گر در آن‌ قید می‌شود؛

شرایط ویژه‌ نیز ، مخصوص‌ موارد خاصی‌ است‌ که‌ بین‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار توافق‌ می‌شود (مانند بیمه‌ بودن‌ یکی‌ از خطرهای‌ استثنا شده‌).

 

برای مطالعه در مورد فرم پیشنهاد اینجا کلیک کنید.

برای مطالعه منبع این نوشته اینجا کلیک کنید.

Leave a Reply