پاسخ به چند پرسش در مورد بیمه باربری – ۱


در این نوشته پیرو مطالب قبلی در مورد بیمه باربری ، میخواهیم به چند پرسش درباره این بیمه و جبران خسارت های تحت پوشش این بیمه نامه بپردازیم. تفاوت نرخ بیمه در بیمه نامه های با شرایط A وB و C به چه صورت است؟ حق بیمه بیمه نامه با شرط A ، بیست درصد...

غیر قابل جبران بودن خسارت وارده به محموله


خسارت وارده به محموله بیمه سینا نمایندگی شمس کد 6150
در این نوشته میخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که در چه صورتی خسارت وارده به محموله و کالا ،با توجه به بیمه نامه قابل جبران از طرف شرکت بیمه نخواهد بود؟ همانطورکه می دانیم تنها خساراتی که در بیمه نامه قید شده است و مشمول شرایط ذکر شده در بیمه نامه می شود، قابل...

انواع کلوزها و شرایط بیمه باربری


بیمه سینا نمایندگی شمس بیمه باربری
در این نوشته در ادامه نوشته قبل به انواع کلوزها و شرایط بیمه باربری در قالب چند سوال خواهیم پرداخت. کدامیک از انواع بیمه های باربری در حمل ونقل کالا به خارج از کشور مناسب است؟ در مورد این نوع حمل کالا،بیمه نامه با شرایط Aپیشنهاد می گردد.چرا که این نوع بیمه نامه جامع بوده و در...

بیمه باربری چیست؟


بیمه باربری کلوز A کلوز B کلوز C
در این نوشته و چند نوشته آینده در مورد بیمه باربری و انواع آن در قالب پرسش و پاسخ صحبت خواهیم کرد. به طور کلی چه نوع خطراتی تحت پوشش بیمه باربری و حمل و نقل قرار می گیرد؟ بیمه باربری در صورت خسارت به مورد بیمه در اثر بروز یکی از حوادث آتش سوزی ، انفجار،...

پاسخ به چند سوال در مورد بیمه آتش سوزی


بیمه آتش سوزی سیل زلزله
خسارت وارد به ساختمان را در بیمه های آتش سوزی چگونه ارزیابی می کنند؟ به طور کلی جبران خسارت به گونه ای است که ساختمان بیمه شده در وضعیت قبل از خسارت قرار گیرد.چه ساختمانی دارای ارزش معین بازاری مثل املاک تجاری و مسکونی و کارخانه باشد و چه مانند مساجد و کلیساها و بناهای تاریخی که ارزش...