تاریخچه بیمه در ایران


در این قسمت میخواهیم کمی در مورد تاریخچه بیمه در ایران و نیز اطلاعاتی در مورد شرکت بیمه سینا بیان کنیم. تاریخچه بیمه در ایران چگونه است و فعالیت بیمه در ایران به شکل حرفه‌ای و امروزی آن در چه سالی و چگونه آغاز شد؟ در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی مذاکراتی بین دولت ایران و سفارت...

قانون اعداد بزرگ چیست؟


قانون اعداد بزرگ چه نقشی در حرفه بیمه‌گری دارد؟ قانون اعداد بزرگ احتمالاً معروفترین نتیجه در نظریهٔ احتمالات است که برای توصیف نتیجهٔ تکرار یک آزمایش به دفعات زیاد به کار می‌رود. بر طبق این قانون هر قدر تعداد دفعات تکرار آزمایش بیشتر شود، میانگین نتایج به امید ریاضی آن نزدیک‌تر می‌شود. بیمه‌گر، اداره‌کننده یک صندوق...

خطر در مباحث بیمه ای


تناوب خطرها به چه مفهوم است؟ خطر بیمه‌پذیر باید احتمالی و اتفاقی و درجه احتمال آن بین صفر و یک باشد. تناوب خطر به مفهوم آن است که خطر با شدت و ضعف مختلف در گذشته اتفاق افتاده و احتمال وقوع آن در آینده نیز وجود دارد. بیمه‌گر با استفاده از تجربه خسارتی گذشته می‌تواند بر...

در مورد واکنش ها در مقابل ریسک و تکنیک های مدیریت ریسک چه میدانید؟


واکنش در مقابل ریسک ، به ارزش‌های فرهنگی (منزلت شخصی، آزادی‌های فردی، اعتماد به نفس و اهمیت دادن به موقعیت) وابسته است که بر تصمیم شخص برای خرید بیمه تأثیر می‌گذارند. تکنیک‌های کاهش ریسک را  ̎ تکنیک‌های مدیریت ریسک̎  می‌نامند که در برگیرنده کلیه تلاش‌هائی است که برای تغییر یا کاهش ریسک‌پذیری خطرها انجام می‌گیرد...

مدیریت ریسک چیست؟


مدیریت ریسک مفهومی جز پیش‌گیری و کاهش خطر نیست. وظیفه مدیر ریسک در رسیدن به هدف‌های مؤسسه، مکمل وظایف اصلی مدیریت است تا آن موسسه بتواند با ظرفیت و توانائی‌های کامل فعالیت کند. به مفهوم دیگر، مدیریت ریسک هماهنگی و فعالیت امر تولید را در زمینه پتانسیل ریسک‌هائی که سازمان با آن روبه‌رو است...