غیر قابل جبران بودن خسارت وارده به محموله


خسارت وارده به محموله بیمه سینا نمایندگی شمس کد 6150
در این نوشته میخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که در چه صورتی خسارت وارده به محموله و کالا ،با توجه به بیمه نامه قابل جبران از طرف شرکت بیمه نخواهد بود؟ همانطورکه می دانیم تنها خساراتی که در بیمه نامه قید شده است و مشمول شرایط ذکر شده در بیمه نامه می شود، قابل...

انواع کلوزها و شرایط بیمه باربری


بیمه سینا نمایندگی شمس بیمه باربری
در این نوشته در ادامه نوشته قبل به انواع کلوزها و شرایط بیمه باربری در قالب چند سوال خواهیم پرداخت. کدامیک از انواع بیمه های باربری در حمل ونقل کالا به خارج از کشور مناسب است؟ در مورد این نوع حمل کالا،بیمه نامه با شرایط Aپیشنهاد می گردد.چرا که این نوع بیمه نامه جامع بوده و در...

بیمه باربری چیست؟


بیمه باربری کلوز A کلوز B کلوز C
در این نوشته و چند نوشته آینده در مورد بیمه باربری و انواع آن در قالب پرسش و پاسخ صحبت خواهیم کرد. به طور کلی چه نوع خطراتی تحت پوشش بیمه باربری و حمل و نقل قرار می گیرد؟ بیمه باربری در صورت خسارت به مورد بیمه در اثر بروز یکی از حوادث آتش سوزی ، انفجار،...

پاسخ به چند سوال در مورد بیمه آتش سوزی


بیمه آتش سوزی سیل زلزله
خسارت وارد به ساختمان را در بیمه های آتش سوزی چگونه ارزیابی می کنند؟ به طور کلی جبران خسارت به گونه ای است که ساختمان بیمه شده در وضعیت قبل از خسارت قرار گیرد.چه ساختمانی دارای ارزش معین بازاری مثل املاک تجاری و مسکونی و کارخانه باشد و چه مانند مساجد و کلیساها و بناهای تاریخی که ارزش...

بیمه آتش سوزی و پاسخ به چند سوال


در این نوشته به سوالاتی در مورد بیمه آتش سوزی پاسخ خواهیم داد. اگر در اثر آتش سوزی، به ماشین آلات خسارت وارد شود، این خسارت چگونه قابل پرداخت است؟ آیا می توان آنها را با ماشینهای نو جایگزین کرد؟ در صورتیکه بیمه نامه با شرط تعویض کهنه با نو قید شده باشد، امکان اینگونه تعویض...

در بیمه آتش سوزی ، خسارات ناشی از زلزله ، سیل و دزدی چگونه تحت پوشش قرار میگیرد؟


در مطالب قبلی در مورد بیمه آتش سوزی صحبت کردیم. در ادامه به چند مورد از پوششهای بیمه آتش سوزی از قبیل جبران خسارات ناشی از زلزله ، سیل و دزدی خواهیم پرداخت. آیا خسارات ناشی از زلزله و یا سیل نیز می توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند؟ بله. همانطور که در مورد انواع خسارات...

در مورد بیمه نامه آتش سوزی


در مطلب گذشته در مورد بیمه نامه آتش سوزی اندکی صحبت کردیم. در این مطلب در ادامه به سایر موارد مرتبط با این بیمه میپردازیم. چه عواملی در تعیین نرخ بیمه من در بیمه نامه آتش سوزی مؤثرند؟ عوامل بسیاری در تعیین این امر دخیلند، از آن جمله می توان به تلاش بیمه گذار در ایجاد...

بیمه آتش سوزی چیست؟


در این نوشته میخواهیم درباره یکی از زیر مجموعه های بیمه های اموال یعنی بیمه آتش سوزی صحبت کنیم. چه نوع حوادثی تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار می گیرند؟ خسارات‌ و زیانهای‌ ناشی‌ از وقوع‌ آتش‌ سوزی‌ که‌ به‌ اموال‌ مورد بیمه‌ وارد می‌ شود را بر آتش، انفجار، صاعقه و رعد و برق. البته...

بیمه حوادث چیست؟ (۲)


در مطلب قبل درباره بیمه حوادث و انواع آن و استثنائات این بیمه صحبت کردیم. در این نوشته درباره استثنائات بیمه پذیر و نیز بیمه حوادث انفرادی سخن خواهیم گفت. در بیمه حوادث،‌ بر ای چه مواردی با پرداخت حق بیمه اضافی می‌توان پوشش بیمه‌ای گرفت؟ استثناهای بیمه‌پذیر در بیمه‌ حوادث را می‌توان با پرداخت حق...

بیمه حوادث چیست؟


در این نوشته در مورد یکی از زیرمجموعه های بیمه اشخاص یعنی بیمه حوادث صحبت خواهیم کرد. به عنوان مقدمه بیمه اشخاص را معرفی کرده و سپس به بیمه حوادث خواهیم پرداخت. بیمه‌های اشخاص کدامند؟ بیمه‌های اشخاص به سه گروه عمده زیر تقسیم می‌شوند: الف‌ـ بیمه عمر ب‌ـ بیمه حوادث اشخاص (حوادثی که موجب صدمه و ضایعه جسمی...