بیمه شکست ماشین آلات چیست؟

در این نوشته در ادامه مطالب قبلی درباره بیمه های مهندسی، درباره یکی از زیرمجموعه های بیمه مهندسی یعنی بیمه شکست ماشین آلات مطالبی را عنوان خواهیم کرد.

بیمه شکست ماشین آلات چیست؟

بیمه شکست ماشین آلات شکل خاصی از بیمه حوادث برای ماشین است و بیمه‌گر، شکست ماشین‌آلات، ابزارهای مکانیکی و الکتریکی و خسارت‌های فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی را جبران می‌کند. استهلاک عادی، تأمین بیمه‌ای ندارد.
در بیمه شکست ماشین، قسمت‌های معیوب که ناشی از اشتباه در طراحی و ساخت باشد پوشش بیمه‌ای دارد، در حالی‌که در بیمه تمام‌ خطر نصب این مورد بیمه نیست. بیمه شکست ماشین آلات ، مالک آن را در مقابل حوادث ناگهانی و اتفاقی شکست ماشین حمایت و خسارت وی را جبران می‌کند. بنابراین، اگر ماشینی زودتر از پایان عمر مفید خود غیرقابل استفاده شود، پوشش بیمه‌ای ندارد. خسارت‌هائی که به ماشین‌ آلات وارد می‌شود و مالک را وادار به تهیه پوشش بیمه‌ای می‌کند عمدتاً ناشی از موارد زیر است:
تقصیر و خطای کارگران ، حرکات بدکارانه عمدی، افتادن شیء خارجی به داخل ماشین، اشتباه در سیستم روغن و روغن کاری، عوامل طبیعی (سرمای شدید، یخ زدگی ، طوفان و…) ، افت و خیزهای ولتاژ و سایر موارد مشابه در ماشین های الکتریکی.

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات چیست؟

این بیمه نامه مکمل بیمه شکست ماشین آلات می باشد و چنانچه در ا ثر خطرات ناگهانی وارد به ماشین آلات، وقفه ای در تولید کارخانه بوجود آید، زیان ناشی از عدم تولید را که شامل هزینه های جاری، حقوق و دستمزد کارکنان در طول دوره تعطیلی و سود از دست رفته است را بیمه می نماید. زیان ناشی از عدم تولید به مراتب بیشتر از خسارت فیزیکی وارد به ماشین آلات خواهد بود.

برای مطالعه مطالب قبلی اینجا کلیک کنید.

برای مطالعه مطالب بیشتر به وبلاگ ما هم سری بزنید.

بیمه شکست ماشین آلات بیمه مهندسی بیمه سینا نمایندگی شمس کد 6150

Leave a Reply