مرور زمان در بیمه حمل و نقل دریائی کالا چگونه است؟

مرور زمان معمولاً در بارنامه قید می‌شود. مرور زمان یک‌سال است و آغاز آن از زمانی است که گیرنده یا شخصی که نمایندگی او را دارد اطلاع یابد که محموله برای تحویل آماده است. چنان‌چه محموله از کشتی تخلیه شود و در اختیار مقامات بندری قرار گیرد، در مواردی که مقامات بندری نمایندگی گیرنده کالا را نداشته باشند تا هنگامی که گیرنده اطلاع نیافته باشد که محموله برای تحویل به وی آماده اتس عمل تحویل تحقق نیافته است. بر عکس آن، حالتی است که تخلیه‌کنندگان کالا، مقامات بندری یا متصدیان ترمینال، در نقش کارگزار گیرنده کالا عمل می‌کنند. هنگام تخلیه، عمل تحویل هم صورت گرفته است. برای جلوگیری از هر‌گونه شبه‌ای بهترین راه این است که روز ورود کشتی‌، آغآز مرور زمان در نظر گرفته شود در مواردی که برای حمل پیاپی یک محموله دو بارنامه یا بیش از دو بارنامه حمل وجود داشته باشد (یعنی ترانس شیمنت کالا به‌موجب دو بارنامه جداگانه صورت پذیرد) مرور زمان برای اقدام قضائی علیه اولین حمل‌کننده، از اولین روز تخلیه آغاز می‌شود. وقتی‌که تخلیه محموله در چند روز انجام گیرد، مرور زمان از هنگامی که آخرین بخش از محموله مورد بحث تخلیه شد، آغاز می‌شود. وقتی‌که تخلیه محموله در چند روز انجام گیرد، مرور زمان از هنگامی که آخرین بخش از محموله مور بحث تخلیه شد، آغاز می‌شود. در مورد عدم تحویل، مرور زمان از روزی که قاعدتاً محموله باید تحویل داده شود آغاز می‌شود. در واقع این روزی است که کشتی انتظار می‌رفت کالا در آن باشد در بندر تخلیه مورد انتظار وجود دارد که محموله را تحویل دهد. اگر کشتی به بندر تخلیه مندرج در قرارداد وارد نشود این احتمال وجود دارد که حمل‌کننده اصول قرارداد را نقض کرده باشد و در نتیجه مرور زمان قابل اعمال نخواهد بود. در واقع، در هر موردی که بتوان ثابت کرد که حمل‌کننده اصول قرارداد را نقض کرد‌ه است مرور زمان اعمال نخواهد شد. مرور زمان در مورد یک بارنامه معمولاً یک سال است و در مورد بارنامه حمل مختلط یعنی بارنامه‌ای که نه تنها حمل دریائی را به‌عهده می‌گیرد بلکه شامل حمل و نقل جاد و راه‌آهن نیز هست معمولاً مقررات جداگانه‌ای اعمال می‌شود. مروز زمان قابل اعمال در مورد این بارنامه‌ها صریحاً در پشت بارنامه درج شده است که در بسیاری از موارد ۹ ماه است. البته در بارنامه شرکت‌های حمل و نقل، ۶ ماه یا حتی ۱۱ ماه هم دیده شده است.

برای مطالعه مطالب قبلی اینجا کلیک کنید.

مرور زمان در بیمه باربری و حمل و نقل دریایی بیمه سینا نمایندگی شمس

برای مشاهده وب سایت بیمه سینا اینجا کلیک کنید.

Leave a Reply