پاسخ به چند پرسش در مورد بیمه باربری – ۲

در ادامه مطلب قبلی با عنوان پاسخ به چند پرسش در مورد بیمه باربری – ۱ به دو پرسش دیگر درباره این بیمه نامه خواهیم پرداخت که یکی از مهمترین آنها اینست که نوع بسته‌ بندی کالاها در هنگام حمل چگ.نه باید باشد. در ادامه به این پرسش مهم نیز پاسخ خواهیم داد.

  • کالاهائی که با کشتی حمل شده و قرار است که در خشکی ادامه سفر دهد،چگونه باید بیمه شود تا در کل سفر تحت پوشش باشد؟

از آنجا که مقررات حمل دریائی با حمل زمینی یکسان نیست، ولی چون شرایط حمل و نقل دریائی بر زمینی ارجح است،بنابراین بیمه گزار ترجیح می دهد که کالای خود را با شرایط دریائی بیمه کند.در واقع همین نوع بیمه،خطر های وارده به کالا در خشکی را نیز بیمه می کند.

  • بسته‌ بندی کالای بیمه‌شده برای حمل چگونه باید باشد؟

بسته‌ بندی کالا ممکن است به‌صورت کانتینر، پالت، صندوق، بشکه، کیسه، بندل یا فله حمل شود. برای مثال، چای در جعبه‌های مخصوص از نوع تحته سه‌لا با پوشش فویل آلومینومی در داخل جعبه برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و عوامل دیگر بسته‌ بندی می‌شود. ممکن است چندین جعبه در یک پالت قرار گیرند. کالاهای فرار نظیر تینر، آستون و غیره در چندین کارتن تشکیل یک پالت را می‌دهند. کالاهائی نظیر تیرآهن و الوار به‌صورت بندل بر روی عرشه حمل می‌شود. کالاهائی که بر روی عرشه حمل می‌شوند به‌موجب بیمه‌نامه عادی حمل و نقل تأمین بیمه‌ای ندارند. در درون بعضی از کالاها به‌ویژه انواع الیاف از قبیل پنبه و پشم کنف، گرما توسعه پیدا می‌کند و به‌علت رطوبت ممکن است به‌حدی برسد که ایجاد آتش‌سوزی خودبه‌خود کند. آتش‌سوزی خودبه‌خود کالا تحت پوشش بیمه حمل و نقل دریائی نیست زیرا که علت آتش‌سوزی در این موارد عیب ذتی است ولی اگر آتش‌سوزی به کالاهای دیگر سرایت کند خسارت آتش‌سوزی کالاهای دیگر تأمین بیمه‌ای دارد. کارشناس باید توجه داشته باشد که به‌موجب بیمه‌نامه حمل و نقل، خسارت‌های ناشی از کهنگی، پارگی، نشت‌کردن و شکستگی، تأخیر یا عیب‌ذاتی، یا خسارت‌ ناشی از طبیعت یک کالا پوشش بیمه‌ای ندارد مگر آن‌که خلاف آن در قراداد بیمه توافق شده باشد.

برای مطالعه منبع این نوشته به سایت بیمه سینا مراجعه نمایید.

بسته‌ بندی در بیمه باربری بیمه سینا نمایندگی شمس

Leave a Reply