پیرامون بیمه تمام خطر نصب

در ادامه مطلب قبلی پیرامون بیمه های مهندسی، در این نوشته میخواهیم مواردی را پیرامون بیمه تمام خطر نصب مطرح کنیم. در ادامه به این موارد اشاره خواهیم کرد.

طول مدت بیمه نصب ماشین آلات و تجهیزات در بیمه نامه تمام خطر نصب ، به چه صورت است؟
مدت بیمه عبارت از کل دوره نصب و راه اندازی که از تاریخ ورود ماشین آلات به محل مورد نصب شروع شده و شامل دوره های انبارداری، نصب، آزمایش و راه اندازی و نگهداری میباشد. در واقع از زمان ورود ماشین آلات به محل مورد نصب آغاز و پس از پایان راه اندازی و تحویل کار موضوع قرارداد به کارفرما پایان می پذیرد و شامل دوره های انبارداری، نصب، آزمایش و راه اندازی و نگهداری میباشد.

خطرهائی که در بیمه تمام خطر نصب تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند کدامند؟

بیمه تمام خطر نصب تأمین بیمه‌ای وسیعی در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌دهد و، تقریباً هرگونه خسارت ناگهانی و پیش‌بینی نشده را جبران می‌کند؛ مگر مواردی که مشخصاً استثنا شده‌اند. خطرهای تحت پوشش در بیمه تمام خطر نصب عبارتند از: آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه؛ سیل، طغیان آب؛ طوفان؛ زمین لرزه؛ سرقت با شکست حرز؛ خطا در نصب؛ غفلت، فقدان مهارت و تجربه، اعمال ناشی از سوء نیت؛ اتصال کوتاه، تشکیل قوس؛ فشار اضافی، از هم گسیختگی ناشی از نیروی گریز از مرکز؛ و زیان ناشی از فروریختگی، جا‌به‌جا کردن اشیای مورد نصب.

مراتب حقوقی قرارداد بیمه تمام خطر نصب ، از چه زمانی آغاز می شود؟

این قرارداد از لحظه تخلیه و انبار کالا در محل نصب ، شروع می شود.

دامنه تعهد بیمه گر در بیمه تمام خطر نصب چه میزان است؟

جبران خسارت در بیمه همواره طبق قرارداد و بیمه نامه و شرایطی که در آن بیان شده و استثناء نشده اند،پرداخت می شود.

آیا اگر تأمین مالی طرح ونصب توسط یک بانک یا مؤسسه اعتباری انجام یافته باشد،آیا این مؤسسات می توانند مجری نصب را به تهیه بیمه نامه تمام خطر نصب وادار سازند؟

در صورتی که یکی از شرایط دریافت تأمین مالی توسط بانک، وجود بیمه نامه مذکور باشد،آنگاه می توان مجری را به دریافت بیمه نامه ملزم کرد.زیرا یکی از بندهای قرارداد است.

مطالب بیشتر را میتوانید از وبلاگ ما نیز مطالعه نمایید.

بیمه تمام خطر نصب بیمه سینا نمایندگی شمس کد 6150

Leave a Reply