طرح همسایگان خوب و مهربان – قسمت اول


طرح همسایگان خوب و مهربان
یکی از بیمه نامه های بسیار مهم و کاربردی، بیمه مسئولیت مدنی مدیر و هیئت مدیره ساختمان و مسئولیت مالک و یا مستاجر در داخل هر واحد است که در شرکت بیمه سینا با نام طرح همسایگان خوب و مهربان نامیده می‌شود. البته این طرح دارای بیمه نامه آتش سوزی نیز می باشد که...

از بیمه‌ مسافرتی چه می‌دانید؟


بر اساس آمارهای معاونت گردشگری کشور در سال گذشته بیش از 9 میلیون ایرانی به دیگر کشورها سفر کرده اند. هر حادثه و مشکلی دور از وطن به علت عدم آشنایی با محیط و شرایط و احساس تنهایی ناخوشایندی دوچندانی خواهد داشت. بیمه‌ مسافرتی ابزار مناسبی دربرابر اتفاقاتی است که ممکن است در حین...

تاریخچه بیمه در ایران


در این قسمت میخواهیم کمی در مورد تاریخچه بیمه در ایران و نیز اطلاعاتی در مورد شرکت بیمه سینا بیان کنیم.تاریخچه بیمه در ایران چگونه است و فعالیت بیمه در ایران به شکل حرفه‌ای و امروزی آن در چه سالی و چگونه آغاز شد؟ در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی مذاکراتی بین دولت ایران و سفارت...