بیمه مسئولیت چیست؟

بیمه مسئولیت نمایندگی شمس صدور بیمه مسئولیت
بیمه مسئولیت

در این نوشته و نوشته هایی که در ادامه خواهند آمد ، انواع گوناگون بیمه های مسئولیت را بطور جزئی بیان خواهیم کرد تا ببینیم اول اینکه تعریف این بیمه چیست و چه مواردی را شامل می شود.

در پاسخ به اینکه بیمه مسئولیت چیست باید بگوییم به طور کلی بیمه مسئولیت، تعهد بیمه‌گزار در مقابل ضررهای مالی و جانی به افراد ثالث است. این بیمه فقط در صورتی خسارات را پوشش می‌دهد، که مسئولیت آن بر عهده بیمه‌گزار باشد. در واقع این بیمه، مسئولیت بیمه‌گزار در مقابل سایر افراد است.

انواع بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت دارای انواع مختلفی است از جمله:

  • بیمه‌ مسئولیت مدنی
  • بیمه مسئولیت قراردادی
  • بیمه مسئولیت متقابل

بیمه های مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت مدنی تعهداتی را شامل می‌شود که بر اساس قانون، بیمه‌گزار بر عهده دارد و اگر حادثه یا اتفاقی رخ دهد، بیمه‌گزار باید پاسخگو باشد. این نوع بیمه انواع مختلفی دارد و معمولا در هر شرایطی که فردی مسئولیتی را عهده‌دار است، بیمه مسئولیت نیز تعریف شده است. همچنین به دلیل اختلاف بسیار در مقدار ریسک مسئولیت‌های گوناگون، بیمه مسئولیت در انواع مختلف وجود دارد که در نوشته های بعدی به انواع بیمه مسئولیت مدنی خواهیم پرداخت.

بیمه های مسئولیت قراردادی

این شکل از بیمه های ‌مسئولیت بر اساس قانون و به صورت یک توافق قراردادی میان طرفین است. این بیمه، تعهد اشخاص در قبال قرارداد ضمنی و صریحی است که فرد به دلیل کم‌کاری و کوتاهی بر عهده می گیرد.

بیمه های مسئولیت متقابل

این نوع از بیمه های مسئولیت در حقیقت تعهدی متقابل در مقابل افراد دیگر است؛ یعنی تعهدی یک جانبه از سمت یک شخص به شخص دیگر. این نوع بیمه، پوشش‌های بسیار زیادی دارد و از انعطاف بسیاری مطابق با شرایط بیمه‌گزار برخوردار است. به سبب محدود نبودن و باز بودن شرایط و پوشش‌های این بیمه معمولا شرکت‌های زیادی این نوع را ارائه نمی‌دهند و یا از پذیرفتن آن خودداری می‌کنند.

در نوشته های بعدی مطالب دیگری را درباره بیمه های مسئولیت عنوان خواهیم کرد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

Leave a Reply