بیمه تمام خطر مقاطعه کاران و تمام خطر نصب

در ادامه نوشته قبلی درباره بیمه مهندسی و انواع آن، میخواهیم به بیمه تمام خطر مهندسی، بیمه تمام خطر مقاطعه کاران و بیمه تمام خطر نصب توضیحات مجملی ارائه دهیم.

برای پوشش بیمه ای جاده در دست احداث، خرید چه نوع بیمه نامه ای توصیه می شود؟

در این حالت چون جاده در حال احداث است، باید از بیمه تمام خطر مهندسی استفاده نمود.
بطور کلی کلیه پروژه های بخش ساختمان مانند راهسازی ، ساختمان کارخانجات ، سیلوها ، خطوط و ایستگاه راه آهن ، باند و ترمینال فرودگاهها ، ساختمانهای مسکونی ، اداری ، تجاری ، پزشکی ، آموزشی ، ورزشی ، انواع موج شکن ها ، آب شکن در داخل دریا، پلها، سدها، تونلها، سیستمهای آبیاری و زهکشی و خطوط انتقال آب ، کانالها ، بندرگاهها و … تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد.

نرخ بیمه تمام خطر مقاطعه کاران چگونه تعیین می شود؟

این نرخ بر حسب مورد و با توجه به شرایط بیمه نامه و توسط شرکت مذبور تعیین شده و باید به تأیید بیمه مرکزی ایران برسد.
در حالت کلی مبنای این نرخ، کل سرمایه بیمه شده ودر صورت لزوم با احتساب ارزش تأسیسات موقت می باشد. سهم بیمه گذار از خسارت نیز یکی از عوامل تعیین کننده در محاسبه نرخ بیمه است.
در این نوع بیمه،برای پوشش مسئولیت مدنی مقاطعه کار،نرخ بیمه جداگانه ای تعیین می شود.

بیمه تمام خطر نصب به چه نوع بیمه ای گفته می شود؟

این نوع بیمه نامه هم از رشته های متداول بیمه مهندسی است که به موجب آن کلیه خسارتهای ممکن در زمان نصب تحت پوشش قرار می گیرد.
از جمله بیمه نامه های تمام خطر نصب می توان به بیمه نامه جهت نصب انواع کارخانجات ، لوله گذاری خطوط لوله و تاسیسات نفتی و غیره اشاره نمود.
پوشش این بیمه نامه تمام خطر خطرات مربوط به تجهیز کارگاه ، عملیات نصب آزمایش ، راه اندازی و دوره نگهداری را شامل می گردد.

برای مطالعه مطالب بیشتر میتوانید به وب سایت بیمه سینا مراجعه نمایید.

بیمه تمام خطر نصب و مقاطعه کاران و پیمانکاران بیمه سینا

Leave a Reply