بیمه مسئولیت چیست؟


بیمه مسئولیت نمایندگی شمس صدور بیمه مسئولیت
در این نوشته و نوشته هایی که در ادامه خواهند آمد ، انواع گوناگون بیمه های مسئولیت را بطور جزئی بیان خواهیم کرد تا ببینیم اول اینکه تعریف این بیمه چیست و چه مواردی را شامل می شود. در پاسخ به اینکه بیمه مسئولیت چیست باید بگوییم به طور کلی بیمه مسئولیت، تعهد بیمه‌گزار...

انواع بیمه مسئولیت


در ادامه ی مطلب قبل، در این نوشته میخواهیم به شرح انواع بیمه مسئولیت بپردازیم. بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان پوشش این نوع بیمه نامه عبارتست از جبران مسئولیت مدنی بیمه گذار ناشی از قصور و تقصیر وی در انجام امور پزشکی است که منجر به وارد آمدن صدمات جسمانی، روانی و یا...

بیمه مسئولیت چیست؟


در این نوشته میخواهیم در مورد بیمه مسئولیت و انواع مختلف آن صحبت کنیم. بیمه مسئولیت ممکن است بر اثر غفلت یا قصور فردی، خساراتی مالی و جانی به اخاص ثالث وارد شود ه در نتیجه ، آن فرد محکوم به پرداخت غرامت به اشخاص ثالث شود؛ در مواردی نیز مسئولیت و یا خساراتی ناشی از تولید،...