بیمه مسئولیت چیست؟

در این نوشته میخواهیم در مورد بیمه مسئولیت و انواع مختلف آن صحبت کنیم.

بیمه مسئولیت

ممکن است بر اثر غفلت یا قصور فردی، خساراتی مالی و جانی به اخاص ثالث وارد شود ه در نتیجه ، آن فرد محکوم به پرداخت غرامت به اشخاص ثالث شود؛

در مواردی نیز مسئولیت و یا خساراتی ناشی از تولید، ساخت، اداره و مدیریت و یا ارائه خدمات سرویس و نگهداری در مورد اشخاص ثالث وجود دارد (حتی در مورد منازل مسکونی) ، ممکن است بواسطه ی امور شغلی از قبیل بازسازی، پذیرایی، ساخت و تولید در بعضی مواقع خسارات جانی و مال سنگینی به افراد وارد آید که مسئولیت این موارد متوجه کارفرماست، غفلت فردی ممکن است منجر به خسارت مالی یا صدمه جانی به شخص یا اشخاص ثالث گردد و شخص خاطی مسئول جبران خسارات و صدمات وارده است. به همین منظور وجود بیمه ای مانند بیمه‌مسئولیت میتواند حائز اهمیت خاصی باشد.

آیا مسئولیت خود را بیمه کرده اید؟

در سال های اخیر بیمه های مسئولیت دارای رشد و گسترش بالایی بوده است. خسارات ناشی از مسئولیت بر اثر عمل اشتباه و غفلت آمیز یک شخص حقیقی و یا حقوقی که در انجام کاری کلیه اقدامات احتیاطی را رعایت نکرده واقع میشود.

لازم به توضیح است که بیمه نامه‌های‌مسئولیت در هیچ موردی در قبال اقدامات و اعمال عمدی بیمه گذار که منجر به خسارات مالی و جانی شود، پوشش ارائه نمیدهد. زیرا حادثه بیمه پذیر، به حادثه ای اطلاق میشود که اتفاقی باشد. به همین دلیل خسارات عمدی، خارج از تعهد این نوع بیمه نامه قرار میگیرد.

در مورد انواع بیمه نامه های‌مسئولیت در نوشته های بعدی صحبت خواهیم کرد.

(ادامه دارد . . . )

 

منبع نوشته : ویژه نامه دنیای اقتصاد به مناسبت روز ملی بیمه

برای مطالعه مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

Leave a Reply