در صورتی که حق بیمه در موعد مقرر پرداخت نشود چه عواقبی برای بیمه‌گذار دارد؟

در این نوشته درباره یکی از موراد مهم صدور بیمه نامه یعنی حق بیمه سخن خواهیم گفت.

حق‌بیمه ای که به بیمه گر برای جبران خسارتهای احتمالی پرداخت میشود میتواند هم بصورت نقد و هم با شرایطی بصورت اقساط باشد. حال در این نوشته در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد که :

در صورتی که حق بیمه در موعد مقرر پرداخت نشود چه عواقبی برای بیمه‌گذار دارد؟

طبق ماده یک قانون بیمه، حق‌بیمه، ما به ازاء قرارداد بیمه است. اگر بیمه‌گذار حق بیمه را در موعد مقرر پرداخت نکند یعنی تعهد خود را انجام نداده است، بنابراین بیمه‌گر هم تعهدی برای پرداخت خسارت خواهد داشت. تا این‌جا قضیه روشن است.

اما اگر خود بیمه‌گر موافقت کند که بیمه‌گذار حق‌بیمه را قسطی بپردازد و بیمه‌گذار هم چند قسط را پرداخت کند و از پرداخت بقیه قسط‌ ها خودداری کند، چه؟

اگر چگونگی پرداخت کل حق‌بیمه در بیمه‌نامه روشن باشد که هیچ (معمولاً بیمه‌گران برای جلوگیری از بروز اختلاف به این امر توجه می‌کنند). در غیر این‌صورت، بیمه‌گران بر اساس سه نظریه زیر تصمیم‌گیری می‌کنند:

الف‌ـ تعهد بیمه‌گذار برای پرداخت کل حق بیمه است و اگر وی بخشی از آن را بپردازد و از پرداخت بقیه قسط‌ها خودداری کند در واقع تعهد خود را انجام نداده است. بنابراین، بیمه‌گر نیز تعهدی برای جبران خسارت ندارد.

ب‌ـ بیمه‌گر حق بیمه دریافتی را بر اساس تعرفه کوتاه‌مدت حساب می‌کند. اگر حق بیمه کوتاه‌مدت تا زمان وقوع حادثه کافی بود خسارت پرداخت می‌شود و اگر کافی نبود بیمه‌گر تعهدی ندارد.

پ‌ـ مگر نه این‌که بیمه‌گذار بخشی از حق بیمه را پرداخته و بقیه را نپرداخته است، یعنی ناقص تعهد خود را انجام داده، بنابراین بیمه‌گر هم مقابله به مثل می‌کند و به همان نسبت خسارت بیمه‌گذار را می‌پردازد. این نظریه از دو نظریه دیگر عادلانه‌تر به‌نظر می‌رسد.

 

برای مطالعه مطالب بیشتر، اینجا کلیک کنید.

برای پیوستن به صفحه اینستاگرام ما، اینجا کلیک کنید.

Leave a Reply