در صورتی‌که بین بیمه‌ گر و بیمه‌گذار اختلاف بروز کند مرجع رسیدگی به این اختلاف کیست؟

گاهی میان بیمه‌ گر و بیمه گذار در پاره ای از موارد اختلافی بروز میکند. در این نوشته میخواهیم مختصری درباره مراحل حل این اختلافات صحبت کنیم.

در صورتی‌که بین بیمه‌ گر و بیمه‌گذار اختلاف بروز کند مرجع رسیدگی به این اختلاف کیست؟

دادگاه، دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف طرفین در مورد قرارداد فی‌مابین، دادگاه محل اقامت بیمه‌گذار یا دادگاه محل مورد بیمه است و به‌نظر بیمه‌گذار بستگی دارد.

معمولاً طرفین ترجیح می‌دهند که موضوع مورد اختلاف از طریق دیگری مثل کارشناسی یا داوری که شرایط آن در قرارداد بیمه پیش‌بینی می‌شود فیصله پیدا کند. رفع اختلاف از طریق داوری این مزیت را دارد که اولاً تشریفات ندارد، ثانیاً افراد متخصص و مجرب و با تجربه در امر بیمه برای داوری انتخاب می‌شوند.

به این ترتیب که هر یک از طرفین داور مورد نظر خود را معرفی می‌کند و آن دو داور، داور سومی را که سرداور باشد برمی‌گزینند تا در مدت مقرر به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام کنند.

هرگاه یکی از طرفین داور خود را معرفی نکند، یا اگر دو داور منتخب طرفین را در انتخاب سرداور به توافق نرسند دادگاه صالح یا مرجع دیگری نظیر اتاق بازرگانی در مورد انتخاب داور یا سرداور اقدام خواهد کرد.

البته اگر اختلاف دو طرف از طریق مذاکره و سازش، کارشناس بی‌طرف و داوری حل نشد موضوع از طریق قضائی رسیدگی می‌شود. هر طرف، حق‌الزحمه داور خود را می‌پردازد و حق‌الزحمه سرداور هم بالمناصفه بین طرفین تقسیم می‌شود.

 

برای مطالعه مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید.

برای دنبال کردن صفحه اینستاگرام ما اینجا کلیک کنید.

Leave a Reply