پاسخ به چند پرسش در مورد بیمه باربری – ۱

در این نوشته پیرو مطالب قبلی در مورد بیمه باربری ، میخواهیم به چند پرسش درباره این بیمه و جبران خسارت های تحت پوشش این بیمه نامه بپردازیم.

  • تفاوت نرخ بیمه در بیمه نامه های با شرایط A وB و C به چه صورت است؟

حق بیمه بیمه نامه با شرط A ، بیست درصد (۲۰%) بیشتر از بیمه نامه با شرایط B بوده و شامل فرانشیز نیز نمی‏گردد. بیمه نامه با شرط C ،نیز دارای فرانشیز نمی باشد. میزان حق بیمه و فرانشیز های مربوطه در بیمه نامه با شرط B ،طبق مورد معین می گردد.

  • اعتبار قرار داد بیمه دریائی من تا چه زمانی است؟

مسلماً این مورد در بیمه نامه قید شده است. اما در هر صورت پس از تحویل کالا به مالک یا خاتمه مدت قرارداد ، هرکدام زودتر اتفاق بیفتد، قرار داد پایان یافته تلقی می گردد.

  • منظور از خسارت همگانی چیست و جبران خسارت حاصل ازآن بر عهده کیست ؟

به هنگام ایجاد خطر برای کشتی و یا محموله تحت حمل توسط آن، اگر بتوان با خالی کردن بار کشتی، از رسیدن آسیبهای بیشتر به خود کشتی یا بارآن جلوگیری کرد، باید این کار را انجام داد. خسارت حاصل از انجام این کار عمدی را زیان همگانی گویند. جبران خسارت نیز به صورت سرشکن، بر عهده صاحبان کالا و کشتی و در هر حال ذینفعان انجام عمل نجات کشتی ها و کالاست،که البته آنها نیز می توانند این خسارت را بیمه کنند. بیمه گر تنها در حالتی که هزینه ها در اثر خطر های بیمه شده ایجاد شده باشد، نسبت به پرداخت خسارت متعهد است.

  • در صورت وقوع آتش سوزی در کشتی، جبران خسارت آن توسط بیمه گر به چه صورت است؟

در وهله اول باید نوع آتش سوزی و منشأ ایجاد آن بررسی گردد. در وهله بعدی نیز باید به شرایط بیمه نامه و پوششهای بیمه ای در نظر گرفته شده در آن توجه داشت. به هر حال بیمه گر متعهد جبران خسارت هائی است که علت بلافصل آن یکی از خطر های بیمه شده است. برای مثال اگر علت آتش سوزی یک حادثه طبیعی یا ناشی از عیب ذاتی اشیای بیمه شده باشد، خسارت آن در تعهد بیمه گر نیست.

برای مطالعه سایر مطالب اینجا کلیک کنید.

جبران خسارت در بیمه باربری - بیمه سینا نمایندگی شمس

Leave a Reply