پاسخ به چند سوال در مورد بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سیل زلزله

  • خسارت وارد به ساختمان را در بیمه های آتش سوزی چگونه ارزیابی می کنند؟

به طور کلی جبران خسارت به گونه ای است که ساختمان بیمه شده در وضعیت قبل از خسارت قرار گیرد.چه ساختمانی دارای ارزش معین بازاری مثل املاک تجاری و مسکونی و کارخانه باشد و چه مانند مساجد و کلیساها و بناهای تاریخی که ارزش مشخصی در بازار ندارند. اگر اموال بیمه شده در وضعیتی بهتر از قبل قرار گیرد ،این مابه التفاوت از خسارت کسر می شود.یعنی استهلاک از میزان خسارت کمتر می شود.استثناء این وضعیت در حالتی است که بیمه گر نو را به جای کهنه تعهد می کند که در این صورت بیمه گر استهلاک را کسر نمی کند.

  • در چه مواردی بیمه نامه آتش سوزی باطل می شود؟

طبق شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی، در ۵ مورد قرارداد بیمه باطل است و بیمه گذار حقوق خود را از دست می دهد:
– کتمان حقایق یا اظهارات خلاف واقع عمدی بیمه گذار در پیشنهاد بیمه به نحوی که به کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه گر منجر شود.
– بیمه کردن اموال به میزانی بیش از ارزش واقعی با قصد تقلب.
– مورد بیمه در مقابل همان خطر و مدت مشابه در نزد بیمه گر دیگری با قصد تقلب،بیمه شده باشد.
– مباشرت یا مشارکت بیمه گذار یا نمایندگان وی در ایجاد خسارت عمدی برای موضوع بیمه.
– بیمه خطری که قبلاً تحقق یافته است.

  • نحوه اعمال قاعده نسبی سرمایه، موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه (عدم تکافوی سرمایه) چگونه است؟


مبلغ تعیین شده برای هر یک از اقلام بیمه شده باید برابر با ارزش واقعی مورد بیمه باشد. اگر در هنگام وقوع حادثه معلوم شود که ارزش واقعی اموال بیمه شده بیش از مبلغ بیمه شده است بیمه‌گذار برای اختلاف بین ارزش واقعی و مبلغ بیمه شده، بیمه‌گر خود تلقی می‌شود و به همان نسبت، بیمه‌گر خسارت را کمتر می‌پردازد. این اصل، قاعده نسبی سرمایه خوانده می‌شود. اعمال قاعده نسبی سرمایه موجب می‌شود که بیمه‌گذار وارد شود تا اموال خود را به ارزش کامل بیمه کند. قاعده نسبی در مورد تک‌تک اقلام اعمال می‌شود، بنابراین باید طبق لیست پیوست بیمه‌نامه، ارزش واقعی اقلام به روشنی در آن قید شود. هرقدر توضیح در مورد تک‌تک اقلام بیمه شده واضح‌تر بیان شود، در صورت تحقق خطر اختلافی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار بروز نخواهد کرد.

  • بازیافتی چیست؟

برای محاسبه خسارت باید ارزش آن بخش از اموال که سالم مانده یا به‌طور جزئی آسیب‌دیده از ارزش موجودی کسر شود. در صورتی که خسارت جزئی باشد پس از تعیین درصد، خسارت وارده از کل خسارت کسر می‌شود تا میزان واقعی خسارت به‌دست آید. اموال آسیب‌دیده که خسارت آن را بیمه‌گر پرداخته است بازیافتی نامیده می‌شود.

سوال در مورد بیمه آتش سوزی  خرید بیمه آتش سوزی صاعقه انفجار زلزله سیل
سوال در مورد بیمه آتش سوزی

برای مطالعه سایر مطالب اینجا کلیک کنید.

Leave a Reply