بیمه مهندسی چیست؟

پس از بررسی بیمه مهندسی، در این نوشته و نوشته های بعدی درباره این بیمه و انواع آن همچون بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران مطالب بیشتری را عنوان خواهیم کرد.

  • من یک مهندس عمران هستم. چگونه می توانم شرکت خود را از بابت خسارات احتمالی در حین انجام کار بیمه کنم؟

در ابتدا باید عنوان کنیم که بیمه نامه های مهندسی به چندین نوع تقسیم می شوند.شما طبق شرایط می توانید هر یک از این نوع بیمه نامه ها را با توجه به این که سازه یا سازه های تحت مسئولیت شما در چه مرحله ای قرار دارند، بیمه کنید.
از آنجا که بیمه نامه های مهندسی شامل بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران، تمام خطر نصب، سازه های تکمیل شده، شکست ماشین آلات و بیمه عدم النفع شکست ماشین آلات، بیمه های فساد کالاها در سردخانه و بیمه مخازن تحت فشارمی باشند، بنابراین با توجه به نوع مسئولیت و مرحله آن باید بیمه نامه مناسب خریداری گردد. می توان با مشورت با یک شرکت بیمه و ارائه خواسته ها و آنچه که می خواهید بیمه شود، بهترین پوشش را برگزینید.

  • اگر به عنوان یک پیمانکار بخواهم بیمه نامه تمام خطر پیمانکاری داشته باشم، در مقابل چه خطراتی پوشش بیمه ای دارم؟

این نوع بیمه متداولترین رشته بیمه مهندسی می باشد که به موجب آن کلیه خساراتی که در تمام طول زمان احداث پروژه ممکن است به موضوع پروژه ، ماشین آلات و تجهیزات در پروژه وارد آید و یا صدمات جانی و مالی در مورد اشخاص ثالث را تا حد معین تحت پوشش قرار می گیرد.
مدت بیمه نامه های مهندسی معمولا شامل مدت اجرای پروژه از مرحله تجهیز کارگاه تا اتمام کلیه عملیات اجرایی پروژه و نیز مدت دوره نگهداری می باشد.
از جمله خطرات و ریسکهائی که با این نوع بیمه تحت پوشش قرار می گیرد را می توان به صورت زیر نام برد: ازجمله آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، طغیان آب، انواع طوفان، زلزله، نشست، لغزش و رانش زمین، دزدی، طراحی غلط، اجرا یا کیفیت نازل، فقدان مهارت، غفلت اعمال ناشی از سوء نیت یا خطاهای اشخاص که باعث بروز خسارت در انواع سازه‌ها می‌شوند و نیزعلاوه بر پوششهای فوق، هزینه برداشت ضایعات وخسارتهای جانی و مالی در برابر اشخاص ثالث نیز قابلیت بیمه شدن دارند.
البته توجه داریم که این نوع بیمه نامه با نام تمام خطر، شامل استثنائاتی نیز می باشد که عبارتند از:
خطر جنگ و تشعشعات هسته ای ریسک های سیاسی ، خسارتهای عمدی و طراحی های غلط.

برای مطالعه منبع این نوشته به سایت بیمه سینا مراجعه فرمایید.

بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران بیمه مهندسی بیمه سینا نمایندگی شمس

Leave a Reply