بیمه آتش سوزی و پاسخ به چند سوال


در این نوشته به سوالاتی در مورد بیمه آتش سوزی پاسخ خواهیم داد. اگر در اثر آتش سوزی، به ماشین آلات خسارت وارد شود، این خسارت چگونه قابل پرداخت است؟ آیا می توان آنها را با ماشینهای نو جایگزین کرد؟ در صورتیکه بیمه نامه با شرط تعویض کهنه با نو قید شده باشد، امکان اینگونه تعویض...

در بیمه آتش سوزی ، خسارات ناشی از زلزله ، سیل و دزدی چگونه تحت پوشش قرار میگیرد؟


در مطالب قبلی در مورد بیمه آتش سوزی صحبت کردیم. در ادامه به چند مورد از پوششهای بیمه آتش سوزی از قبیل جبران خسارات ناشی از زلزله ، سیل و دزدی خواهیم پرداخت. آیا خسارات ناشی از زلزله و یا سیل نیز می توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند؟ بله. همانطور که در مورد انواع خسارات...

در مورد بیمه نامه آتش سوزی


در مطلب گذشته در مورد بیمه نامه آتش سوزی اندکی صحبت کردیم. در این مطلب در ادامه به سایر موارد مرتبط با این بیمه میپردازیم. چه عواملی در تعیین نرخ بیمه من در بیمه نامه آتش سوزی مؤثرند؟ عوامل بسیاری در تعیین این امر دخیلند، از آن جمله می توان به تلاش بیمه گذار در ایجاد...

بیمه آتش سوزی چیست؟


در این نوشته میخواهیم درباره یکی از زیر مجموعه های بیمه های اموال یعنی بیمه آتش سوزی صحبت کنیم. چه نوع حوادثی تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار می گیرند؟ خسارات‌ و زیانهای‌ ناشی‌ از وقوع‌ آتش‌ سوزی‌ که‌ به‌ اموال‌ مورد بیمه‌ وارد می‌ شود را بر آتش، انفجار، صاعقه و رعد و برق. البته...

بیمه حوادث چیست؟ (۲)


در مطلب قبل درباره بیمه حوادث و انواع آن و استثنائات این بیمه صحبت کردیم. در این نوشته درباره استثنائات بیمه پذیر و نیز بیمه حوادث انفرادی سخن خواهیم گفت. در بیمه حوادث،‌ بر ای چه مواردی با پرداخت حق بیمه اضافی می‌توان پوشش بیمه‌ای گرفت؟ استثناهای بیمه‌پذیر در بیمه‌ حوادث را می‌توان با پرداخت حق...

بیمه حوادث چیست؟


در این نوشته در مورد یکی از زیرمجموعه های بیمه اشخاص یعنی بیمه حوادث صحبت خواهیم کرد. به عنوان مقدمه بیمه اشخاص را معرفی کرده و سپس به بیمه حوادث خواهیم پرداخت. بیمه‌های اشخاص کدامند؟ بیمه‌های اشخاص به سه گروه عمده زیر تقسیم می‌شوند: الف‌ـ بیمه عمر ب‌ـ بیمه حوادث اشخاص (حوادثی که موجب صدمه و ضایعه جسمی...

در صورتی که حق بیمه در موعد مقرر پرداخت نشود چه عواقبی برای بیمه‌گذار دارد؟


در این نوشته درباره یکی از موراد مهم صدور بیمه نامه یعنی حق بیمه سخن خواهیم گفت. حق‌بیمه ای که به بیمه گر برای جبران خسارتهای احتمالی پرداخت میشود میتواند هم بصورت نقد و هم با شرایطی بصورت اقساط باشد. حال در این نوشته در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد که : در صورتی که...

در صورتی‌که بین بیمه‌ گر و بیمه‌گذار اختلاف بروز کند مرجع رسیدگی به این اختلاف کیست؟


گاهی میان بیمه‌ گر و بیمه گذار در پاره ای از موارد اختلافی بروز میکند. در این نوشته میخواهیم مختصری درباره مراحل حل این اختلافات صحبت کنیم. در صورتی‌که بین بیمه‌ گر و بیمه‌گذار اختلاف بروز کند مرجع رسیدگی به این اختلاف کیست؟ دادگاه، دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف طرفین در مورد قرارداد فی‌مابین، دادگاه...

فرق بین بطلان و فسخ بیمه چیست؟


یکی از مواردی که برای بیمه گذاران باید مشخص شود تفاوت بین باطل شدن و فسخ بیمه‌نامه میباشد. در این نوشته میخواهیم مختصری تفاوت این دو مقوله را با یکدیگر توضیح دهیم. فرق بین بطلان و فسخ بیمه چیست؟ طبق اصول کلی حقوقی‌، برقرارداد باطل هیچ اثری مترتب نیست و کلیه آثار آن از بین می‌رود. در...

قرارداد بیمه چگونه منعقد می‌شود و مراحل پذیرش بیمه چگونه است؟


برای آن‌که قرارداد بیمه معتبر باشد طرفین قرارداد (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) باید اهلیت استیفا داشته باشند. این اهلیت در مورد بیمه‌گر، کمتر مطرح است، چون بیمه‌گر شخصیت حقوقی است و طبق قانون به ثبت رسیده و سازمان‌ نظارتی، فعالیت آن‌را کنترل می‌کند. اهلیت اغلب در ارتباط با بیمه‌گذار موضوع بحث است. اهلیت استیفا یعنی داشتن...