انواع بیمه مسئولیت

در ادامه ی مطلب قبل، در این نوشته میخواهیم به شرح انواع بیمه مسئولیت بپردازیم.

 • بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

پوشش این نوع بیمه نامه عبارتست از جبران مسئولیت مدنی بیمه گذار ناشی از قصور و تقصیر وی در انجام امور پزشکی است که منجر به وارد آمدن صدمات جسمانی، روانی و یا فوت اشخاص ثالث شود.

مواردی که خارج از تعهد بیمه گر است و غرامت یا خسارتی پرداخت نمیشود :

 • خسارات ناشی از درمان یا عمل جراحی خارج از تخصص بیمه گذار
 • خسارات ناشی از هرگونه معالجه، مداوا و یا عمل جراحی توسط بیمه گذار در صورتی که وی از مواد مخدر یا داروهای خواب اور و یا مشروبات الکلی استفاده کرده باشد.
 • غرامت ناشی از هرگونه معالجه، مداوا و یا عمل جراحی که خلاف قوانین و مقررات جاری کشور باشد.
 • غرامت ناشی از هرگونه بیهوشی عمومی که خارج از درمانگاه یا بیمارستان انجام شده باشد.
 • غرامت ناشی از دعاوی اشخاص ثالث در خصوص عدم النفع
 • غرامت ناشی از انجام معالجه، مداوا و یا عمل جراحی نسبت به منسوبین درجه یک
 • غرامت ناشی از انجام هرگونه مداوا، معالجه و یا عمل جراحی به منظور زیبایی

در این نوع بیمه نامه تعهد بیمه گر در هر مورد محدود بع جبران غرامت مسئولیت مدنی بیمه گذار بر اساس حداکثر سقف مندرج در بیمه نامه است. لازم به توضیح است که در این مورد بیمه نامه حداکثر سقف تعهدات مالی برای جرح و فوت باید به نحوی تعیین شود که منطبق با آراء صادره از محاکم و مراجع ذیصلاح قانونی باشد.

 • کارفرما در قبال کارکنان

این بیمه مسئولیت قانونی شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از شغل کارفرما را در قبال جرح بدنی کارکنان تحت پوشش قرار میدهد که شامل مشاغل صنعتی، خدماتی و بازرگانی میباشد.

بر اساس این بیمه افرادی که در واحدهای صنعتی، تولیدی یا در بخش خدمات فعالیت میکنند با خطرات و حوادث بسیار زیادی مواجه هستند که غالبا مسئولیت جبران خسارت ناشی از این حوادث بر عهده کارفرمایان است. مثل شکست ماشین الات، حوادث ناشی از عدم استفاده صحیح از ابزارآلات و ماشینهای صنعتی، عدم رعایت مسائل ایمنی، برق گرفتگی، آتش سوزی و خسارات مرتبط با خط تولید و انبارداری، سقوط بالابرها و آسانسور و ده ها موارد مشابه دیگر از جمله خطرات و حوادثی هستند که هر کدام به نوبه خود میتواند خسارت مالی و جانی سنگینی برجای گذارند که اکثر مسئولیت جبران آنها بر عهده کارفرمایان است. این شرایط موجب شد تا شرکتهای بیمه ای با ارائه این بیمه نامه پاسخ مناسبی برای رفع نیاز کارفرمایان به انتقال ریسک ارائه دهند.

 • متصدیان حمل و نقل بین المللی

این بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل را در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا ناشی از فقدان و یا خسارت وارده به کالا که متصدی حمل و نقل بر اساس مواد ۳۷۷ الی ۳۹۴ قانون تجارت و به موجب بارنامه های صادره، مسئول جبران آنها شناخته میشود را تحت پوشش قرار میدهد.

 • سازندگان ابنیه

این بیمه مسئولیت سازنده ساختمان را در مقابل صدمات جسمانی وارد به کارکنان که ناشی از وقوع حوادث حین کار باشد در محدوده مکانی مشخص جبران مینماید. از این بیمه بیشتر جهت ساخت و سازهای شهری دارای پروانه ساختمانی استفاده میشود.

پوشش این بیمه جبران هزینه های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو بر اساس دیه میباشد. مثلا چنانچه کارگری در حین انجام عملیات ساخت و ساز در اثر حادثه فوت نماید و سازنده ساختمان مسئول شناخته شود، بیمه گر خسارت وارده را جبران خواهد کرد.

ملاک محاسبه حق بیمه، مدت بیمه، کل متراژ زیر بنا و تعداد طبقات ساختمانی در دست احداث میباشد و جهت فعالیتهای عمرانی مدت بیمه و ضریب نیروی کار  شاغل در پروژه ها میباشد.

 • مسئولیت حرفه ای

هر فرد به تبع شغل و حرفه ی خود ممکن است خسارات جانی و مالی به افراد مرتبط با حرفه خود وارد نماید. بیمه های مسئولیتم مدنی حرفه ای ضامنی برای جبران خسارات ناشی از شغل و حرفه افراد میباشد.

 • بیمه مسئولیت حرفه ای مسئول فنی بیمارستان، کلینیکها و درمانگاه ها

این بیمه نامه غرامت فوت و نقص عضو وارد به بیماران را که ناشی از تقصیر یا سهل انگاری مسئول فنی(در چهارچوب وظایف محوله از جانب وزارت بهداشت و درمان در محدوده بیمارستان) میباشد، جبران مینماید. ادعاهای حقوقی علیه مراکز درمانی به علل عدم کارایی، فقدان و یا نقص در امکانات پزشکی، تجهیزات فنی، تاسیساتی، تغذیه نادرست در مدت مداوا، جراحی و دوران بستری بیمارکه منجر به خسارات بدنی بیماران گردد، تحت پوشش این بیمه نامه خواهد بود.

 • بیمه مسئولیت مدیران مجموعه های ورزشی در قبال مراجعه کنندگان

این بیمه نامه خسارات جانی وارد به مراجعه کنندگان (ورزشکاران و افراد همراه) در محدوده ی مجموعه ورزشی ناشی از مسئولیت بیمه گذار را جبران مینماید. خسارات وارد به تماشاگران نیز تحت پوشش این بیمه نامه قرار دارد. شایان ذکر است خساراتی که مسئولیت آن بر اساس قانون به عهده بیمه گذار نباشد، تحت پوشش این بیمه نامه نیست.

 • بیمه مسئولیت حرفه ای هتلداران و مدیران واحدهای اقامتی

این بیمه نامه خسارات جانی و مالی وارد به مسافران و میهمانان هتل یا واحد اقامتی ناشی از مسئولیت مدیر هتل یا واحد اقامتی را جبران خواهد کرد.

 • بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران شهربازی ها و مکانهای تفریحی در قبال استفاده کنندگان از دستگاه های شهربازی

این بیمه نامه خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی وارد به استفاده کنندگان از امکانات شهربازی یا اماکن تفریحی که ناشی از مسئولیت مدیر مجموعه باشد را جبران مینماید.

 • بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و مربیان مهد کودک ها در قبال کودکان

در صورت وقوع حادثه برای کودکان تحت مراقبت در مهد کودک، که ناشی از مسئولیت مدیر مهد کودک و یا مربیان باشد، خسارات وارده از طریق این بیمه نامه جبران خواهد شد.

 • بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان

در این بیمه نامه خسارت جانی و مالی وارد به کارگران و اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند، در حیطه فعالیت ساختمان سازی جران میگردد.

 • بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران آژانس های مسافرتی

چنانچه برای افراد شرکت کننده در اردو/تورهای سیاحتی و زیارتی، حادثه ای رخ دهد و این حادثه ناشی از تقصیر یا سهل انگاری مدیر یا مسئول اردو/تور باشد، این بمیه نامه خسارات جانی وارد به زیاندیده را جبران مینماید.

 • بیمه مسئولیت حرفه ای شرکتهای نصب و نگهداری آسانسور و پله برقی

در این بیمه نامه جبران خسارتهای جانی وارد به سرنشینان آسانسور تحت پوشش میباشد منوط به اینکه مسئولیت بیمه گذار در حادثه رخ داده محرز گردد. علاوه بر شرکتهای نصب آسانسور، دارندگان آسانسور نیز میتوانند این بیمه نامه را درخواست نمایند، مشروط بر اینکه با یک شرکت ذیصلاح دارای قرارداد سرویس و نگهداری باشند.

 • تولید کنندگان کالا

به موجب این بیمه نامه، بیمه گر متعهد میگردد که خسارات جانی یا مالی وارد به مصرف کنندگان و اشخاص ثالثی که ناشی از عدم ایمنی و یا عیب و نقص کالای تولید و عرضه شده توسط بیمه گذار است را جبران نماید. این بیمه نامه هرگز جایگزین گارانتی یا ضمانت کالا نمیگردد و به عبارتی خسارت وارد به خود کالا تحت پوشش نمیباشد.

 • بیمه مسئولیت ناشی از نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

با این بیمه نامه خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از نصب، نگهداری و یا مالکیت انواع تابلو، در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار، جبران خواهد شد.

 • بیمه مسئولیت دارندگان ماشین آلات راهسازی، صنعتی، کشاورزی

این بیمه نامه خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت دارنده یا راننده وسیله نقلیه باشد را جبران مینماید.

 

 

منبع : ویژه نامه دنیای اقتصاد به مناسبت روز ملی بیمه

برای مطالعه مطلب قبل اینجا کلیک کنید.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

Leave a Reply