بیمه حوادث چیست؟

در این نوشته در مورد یکی از زیرمجموعه های بیمه اشخاص یعنی بیمه حوادث صحبت خواهیم کرد. به عنوان مقدمه بیمه اشخاص را معرفی کرده و سپس به بیمه حوادث خواهیم پرداخت.

بیمه‌های اشخاص کدامند؟

بیمه‌های اشخاص به سه گروه عمده زیر تقسیم می‌شوند:
الف‌ـ بیمه عمر
ب‌ـ بیمه حوادث اشخاص (حوادثی که موجب صدمه و ضایعه جسمی انسان می‌شوند)
پ‌ـ بیمه بهداشت و درمان

حادثه چیست؟

حادثه عبارت است از واقع ناگهانی شدید که مستقیماً بر اثر یک نیروی خارجی و بدن اراده بیمه‌شده سبب جراحت یا آسیب بدنی (به تشخیص پزشک) شود. با این توصیف، برای آن‌که واقعه از نظر بیمه‌ای حادثه تلقی شود جمع پنج شرط زیر در آن ضروری است:
الف‌‌ـ موجب صدمه بدنی شود.
ب‌ـ ناگهانی باشد.
پ‌ـ ناشی از بیماری نباشد.
ت‌ـ وقوع حادثه نباید از عمل عمدی و ارادی بیمه‌شده ناشی شود.
ث‌ـ باید بین حادثه ناگهانی و ضایعه جسمی که برای بیمه‌ شده روی داده است رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
ترس و وحشت، صدمه محسوب نمی‌شود و صدمات عصبی تنها اگر بر اثر آسیب‌های عضوی به‌‌وجود آیند مشمول بیمه می‌شوند.

بیمه حوادث چند نوع است؟

انواع بیمه حوادث به‌شرح زیر است:
تمام اوقات؛ ناشی از کار؛ زندگی خصوصی؛ ورزشی؛ رانندگی؛ مسافرت با هواپیما؛ مسافرت با هر نوع وسیله نقلیه؛ سرنشینان وسایل نقلیه بیمه حوادث دانش‌آموزان و دانشجویان و غیره

استثناهای بیمه حوادث کدامند؟

موارد زیر در بیمه حوادث از استثناها هستند:
الف‌ـ حوادث ناشی از عمل عمدی بیمه‌شده یا استفاده‌کننده
ب‌ـ حوادث ناشی نزاع و زد و خورد
پ‌ـ حوادث ناشی از آفتاب‌زدگی یا اختناق
ت‌ـ ضایعاتی که با توجه به سابقه بیماری یا ساختمان بدن ایجاد می‌شود نظیر فتق
ث‌ـ عوارض بیماری‌هائی مثل صرع
ج‌ـ ضایعات ناشی از اثر توأمان بیماری و حادثه
برخی از استثناها اصولاً بیمه‌ناپذیرند ولی برخی را می‌توان با پرداخت حق بیمه اضافی بیمه کرد که به این استثناهای بیمه‌پذیر می‌گویند.

برای مطالعه سایر مطالب اینجا کلیک کنید.

برای دسترسی به صفحه اینستاگرام ما اینجا کلیک کنید.

Leave a Reply